STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533 033 838

e-mail: bonova@starezsport.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Areál dopravní výchovy
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
371501 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.02.2014   10:30
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Účelem veřejné zakázky je rozšíření infrastruktury pro dopravně vzdělávací aktivity ve městě Brně. Areál dopravní výchovy bude sloužit jako centrum vzdělávání, osvěty, prevence a bezpečnosti v oblasti dopravy ve městě Brně. Realizací veřejné zakázky zároveň dojde k rekonstrukci budovy „zámečku“, která je v současné době ve velmi špatném stavu. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je výstavba Areálu dopravní výchovy ve městě Brně (v části areálu Riviéra), v rámci které budou realizovány změny dokončených staveb i novostavby. Realizovány budou stavební objekty a technická a technologická zařízení dle projektové dokumentace.

Zveřejnění odůvodnění podle § 156 ZVZ, zveřejnění kvalifikační dokumentace ve smyslu ust. § 50 odst. 2 ZVZ
Předpokládaná hodnota: 79 930 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 21.03.2014 11:00 hodin
Lhůta pro podání nabídek: 13.06.2014 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.08.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 77 594 244,00 CZK
Datum ukončení plnění: 01.08.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 78 241 972,00 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 1,28 MB 07.02.2014  10:31 
2. Dodatečné informace č.2 ke kvalifikační dokumentaci PDF 0,55 MB 25.02.2014  15:38 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,71 MB 18.04.2014  18:55 
2. Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (1. soubor) ZIP 4,35 MB 18.04.2014  18:58 
3. Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (2. soubor) ZIP 44,16 MB 18.04.2014  18:59 
4. Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (3. soubor) ZIP 46,39 MB 18.04.2014  19:00 
5. Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (4. soubor) ZIP 37,37 MB 18.04.2014  19:01 
6. Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (5. soubor) ZIP 35,58 MB 18.04.2014  19:02 
7. Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (6. soubor) ZIP 1,17 MB 18.04.2014  19:02 
8. Příloha č. 2 – závazné obchodní podmínky PDF 0,98 MB 18.04.2014  19:03 
9. Příloha č. 2 – závazné obchodní podmínky (formát DOC) DOC 0,28 MB 18.04.2014  19:04 
10. Příloha č. 3 – závazná stanoviska a rozhodnutí_doklady ZIP 19,95 MB 18.04.2014  19:05 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,40 MB 25.02.2014  15:08 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 0,55 MB 25.02.2014  15:39 
3. Poskytnutí dodatečné informace I PDF 0,60 MB 02.05.2014  18:26 
4. Poskytnutí dodatečné informace I.II PDF 0,68 MB 02.05.2014  18:32 
5. Poskytnutí dodatečné informace I.III ZIP 1,17 MB 05.05.2014  16:26 
6. Poskytnutí dodatečné informace DI.IV PDF 0,76 MB 06.05.2014  20:24 
7. Poskytnutí dodatečné informace DI.V PDF 0,78 MB 07.05.2014  14:56 
8. Poskytnutí dodatečné informace DI.VI PDF 0,82 MB 12.05.2014  21:26 
9. Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - Změny a doplnění zadávací dokumentace PDF 0,68 MB 12.05.2014  21:37 
10. Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - schéma PDF 0,36 MB 12.05.2014  21:39 
11. Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - rozvaděče PDF 0,51 MB 12.05.2014  21:39 
12. Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - síťová houpačka PDF 0,13 MB 12.05.2014  21:40 
13. Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - výkaz výměr - změny a doplnění ZIP 0,13 MB 12.05.2014  21:41 
14. Poskytnutí dodatečné informace DI.VII PDF 0,83 MB 14.05.2014  15:30 
15. Poskytnutí dodatečné informace DI.VIII ZIP 0,72 MB 20.05.2014  08:39 
16. Poskytnutí dodatečné informace DI.IX PDF 0,88 MB 20.05.2014  14:39 
17. Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.IX XLS 0,05 MB 20.05.2014  14:41 
18. Poskytnutí dodatečné informace DI.X PDF 0,89 MB 22.05.2014  15:45 
19. Poskytnutí dodatečné informace DI.XI PDF 0,91 MB 28.05.2014  21:19 
20. Dodatečné informace č. XII PDF 0,91 MB 02.06.2014  21:23 
21. Dodatečné informace č. XIII PDF 0,97 MB 04.06.2014  22:03 
22. Dodatečné informace č. XIV PDF 0,97 MB 06.06.2014  22:01 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,58 MB 07.02.2014  10:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,68 MB 25.08.2014  16:00 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva PDF 41,62 MB 26.08.2014  08:28 
2. Dodatek č. 1 PDF 2,86 MB 08.07.2015  22:48 
3. Dodatek č. 2 PDF 0,97 MB 04.08.2015  10:36 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2015 DOC 0,04 MB 02.10.2015  12:55 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů 2014 PDF 0,06 MB 26.03.2015  13:29 
2. Seznam Subdodavatelů 2015 PDF 0,05 MB 02.10.2015  12:55 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 82 598 181,00 CZK  
2.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 79 549 155,00 CZK  
3.   D.I.S., spol. s r. o., vedoucí Sdružení pro Areál dopravní výchovy   46975616 CZ NE 77 594 244,00 CZK ANO
4.   IMOS Brno, a.s.   25322257 CZ NE 78 955 686,00 CZK  
5.   OHL ŽS, a.s.   46342796 CZ NE 79 480 032,00 CZK  
6.   SKR stav, s.r.o.   26961474 CZ NE 78 226 527,00 CZK  
7.   Metrostav a.s.   00014915 CZ NE 78 635 663,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 17 447 440,05 CZK    
2015 60 794 531,95 CZK    


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
S. M. Elektro s.r.o. 28265262    Česká republika
Stavím dům, a.s. 28201337    Česká republika
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. 49702190    Česká republika
SVÍTIL PLUS s.r.o. 25324942    Česká republika
MÜPO, spol. s r.o. 46904140    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
07.02.2014 10:30:00 Zakázka zveřejněna  
07.02.2014 10:30:23 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
07.02.2014 10:31:14 Přidání dokumentu "Kvalifikační dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
07.02.2014 10:46:11 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Mgr. Jiří Košulič
07.02.2014 10:46:11 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000001" Mgr. Jiří Košulič
07.02.2014 10:46:11 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.02.2014" na "07.02.2014 10:46:10" Mgr. Jiří Košulič
13.02.2014 14:11:46 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 ke kvalifikační dokukmentaci", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
25.02.2014 15:08:07 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
25.02.2014 15:08:38 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "03.03.2014 11:00:00" na "21.03.2014 11:00:00" Kateřina Noglá
25.02.2014 15:38:10 Odstranění dokumentu "Kvalifikační dokumentace - Dodatečné informace č.1 ke kvalifikační dokukmentaci" Kateřina Noglá
25.02.2014 15:38:50 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 ke kvalifikační dokumentaci", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
25.02.2014 15:39:04 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
18.04.2014 18:55:08 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 18:58:59 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (1. soubor)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 18:59:44 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (2. soubor)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:00:36 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (3. soubor)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:01:22 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (4. soubor)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:02:03 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (5. soubor)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:02:27 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (6. soubor)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:02:54 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (7. soubor)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:03:32 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 – závazné obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:04:01 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 – závazné obchodní podmínky (formát DOC)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:05:07 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 1 - technické podmínky a dokumenty (7. soubor)" Mgr. Jiří Košulič
18.04.2014 19:05:29 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 – závazná stanoviska a rozhodnutí_doklady", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
02.05.2014 18:26:18 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace I", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
02.05.2014 18:32:29 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace I.II", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
05.05.2014 16:15:45 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace I.III", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
05.05.2014 16:26:15 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Poskytnutí dodatečné informace I.III" David Kolesár
05.05.2014 16:26:51 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace I.III", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
06.05.2014 20:24:34 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace DI.IV", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
07.05.2014 14:56:28 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace DI.V", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
12.05.2014 21:24:12 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.05.2014 10:00:00" na "09.06.2014 13:00:00" Mgr. Jiří Košulič
12.05.2014 21:26:25 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace DI.VI", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
12.05.2014 21:37:23 Přidání dokumentu "Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - Změny a doplnění zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
12.05.2014 21:39:11 Přidání dokumentu "Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - schéma", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
12.05.2014 21:39:42 Přidání dokumentu "Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - rozvaděče", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
12.05.2014 21:40:20 Přidání dokumentu "Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - síťová houpačka", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
12.05.2014 21:41:35 Přidání dokumentu "Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.VI - výkaz výměr - změny a doplnění", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
14.05.2014 15:30:41 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace DI.VII", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
20.05.2014 8:39:03 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace DI.VIII", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
20.05.2014 14:39:56 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace DI.IX", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
20.05.2014 14:41:31 Přidání dokumentu "Příloha k poskytnutí dodatečné informace DI.IX", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
22.05.2014 15:45:38 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
28.05.2014 21:19:11 Přidání dokumentu "Poskytnutí dodatečné informace DI.XI", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
02.06.2014 21:23:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. XII", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
02.06.2014 21:23:57 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.06.2014 13:00:00" na "13.06.2014 12:00:00" Mgr. Jiří Košulič
04.06.2014 22:03:00 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. XIII", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
06.06.2014 22:01:06 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. XIV", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2014 16:00:53 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2014 16:02:12 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2014 16:02:34 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2014 16:03:45 Přidán nový účastník "IČ="46975616 " Název:"D.I.S., spol. s r. o., vedoucí Sdružení pro Areál dopravní výchovy" Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2014 16:04:15 Přidán nový účastník "IČ="25322257 " Název:"IMOS Brno, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2014 16:04:42 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ŽS, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2014 16:05:49 Přidán nový účastník "IČ="26961474 " Název:"SKR stav, s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
25.08.2014 16:06:11 Přidán nový účastník "IČ="00014915 " Název:"Metrostav a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
26.08.2014 8:28:41 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
26.08.2014 8:28:43 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.02.2014" na "07.02.2014 10:30:00" Mgr. Jiří Košulič
26.08.2014 8:31:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "77594244.00" Mgr. Jiří Košulič
26.08.2014 11:07:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.02.2014 10:30:00" na "07.02.2014" Mgr. Jiří Košulič
26.03.2015 13:11:56 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "17447440.05" Mgr. Jiří Košulič
26.03.2015 13:12:43 Přidán nový účastník "IČ="28201337 " Název:"Stavím dům, a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
26.03.2015 13:13:09 Přidán nový účastník "IČ="49702190 " Název:"KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
26.03.2015 13:13:26 Přidán nový účastník "IČ="25324942 " Název:"SVÍTIL PLUS s.r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
26.03.2015 13:13:43 Přidán nový účastník "IČ="46904140 " Název:"MÜPO, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
26.03.2015 13:29:03 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
08.07.2015 22:48:37 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
04.08.2015 10:36:42 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
02.10.2015 12:51:45 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "17447440.05" na "78241972.00" Mgr. Jiří Košulič
02.10.2015 12:55:02 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
02.10.2015 12:55:30 Přidání dokumentu "Seznam Subdodavatelů 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
02.10.2015 12:57:45 Přidán nový účastník "IČ="28265262 " Název:"S. M. Elektro s.r.o." Vítěz="Ne"" petr cyrner
05.10.2015 15:50:32 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič
05.10.2015 15:50:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.02.2014" na "07.02.2014 10:30:00" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora