STAREZ - SPORT, a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34 , Brno, 60300

IČO: 26932211

Telefon: 533 033 830

E-mail: bonova@starezsport.cz,  |   Internetová adresa: http://www.starezsport.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Petra Bónová Mičánková

tel.: +420 533033838

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy a výstavba objektu chlorovny pro umístění technologie úpravny povrchové vody v areálu koupaliště Riviéra Brno
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.09.2013   09:58
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Veřejné zakázky malého rozsahu
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je Stavební úpravy stávajícího jímacího objektu "Tabák Riviéra", provedení potrubních, silových a ovládacích kabelů mezi místy instalace a výstavba samostatného objektu chlorovny pro umístění technologie úpravny povrchové vody na pozemku p.č. 931/1, 931/2, 930, 912/18 927 v k. ú Pisárky, obec Brno, na adrese Bauerova 7, Brno. Rozsah a druh stavebních prací a dodávek zadavatelem je vymezen projektovou dokumentací a výkazem výměr.
Předpokládaná hodnota: 893 929,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 893 929,01 CZK
Datum ukončení plnění: 12.12.2013

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 9,77 MB 18.09.2013  09:58 
2. Dodatek č.1 PDF 0,26 MB 21.01.2014  08:52 
3. Dodatek č.2 PDF 2,00 MB 16.04.2014  11:05 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Cooptel, stavební a.s.   25560271 CZ NE 893 929,01 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
18.09.2013 9:58:23 Zakázka zveřejněna  
21.01.2014 8:52:25 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
16.04.2014 11:04:56 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
16.04.2014 11:05:05 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Dodatek č.2" David Kolesár
16.04.2014 11:05:26 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora