Obec Synalov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Synalov

Synalov 54, Synalov , 67923

IČO: 00532193

Telefon: 549 450 545

E-mail: obec@synalov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.synalov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec, Synalov 54, Synalov, 67923

Lenka Šikulová

tel.: 734835546

e-mail: obec@synalov.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Vodárna a vodní Zdroj Synalov
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 26.08.2021   15:12
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vybudování vodárny s odběrem pitné vody, která bude zásobována z již realizovaného vrtu. Vodárna i vodovodní přivaděč budou umístěny na pozemku 243/8 na p.č. 844 je navržen příjezd k vodárně. Oba pozemky jsou ve vlastnictví obce. Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, výkazu výměr a v návrhu Smlouvy o dílo, které jsou přílohami těchto zadávacích podmínek.
Předpokládaná hodnota: 1 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 14. 9. 2021 16:45 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2021

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list nabídky DOC 0,04 MB 26.08.2021  15:12 
2. Čestné prohlášení základní způsobilost DOC 0,04 MB 26.08.2021  15:12 
3. Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,07 MB 26.08.2021  15:12 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a ZD PDF 0,34 MB 26.08.2021  15:12 
2. Projektová dokumentace + výkaz výměr ZIP 5,56 MB 26.08.2021  15:12 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,29 MB 24.09.2021  13:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 19,74 MB 27.10.2021  17:59 
2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo PDF 4,50 MB 26.08.2022  16:59 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Faktura za provedené práce PDF 7,48 MB 18.01.2023  19:38 
2. Faktura za provedené práce PDF 3,20 MB 18.01.2023  19:39 
3. Faktura za provedené práce PDF 1,19 MB 18.01.2023  19:39 
4. Faktura za provedené práce PDF 1,49 MB 18.01.2023  19:40 
5. Faktura za provedené práce PDF 2,55 MB 18.01.2023  19:40 
6. Faktura za provedené práce PDF 3,78 MB 18.01.2023  19:41 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam poddodavatelů DOC 0,05 MB 26.08.2021  15:12 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
26. 8. 2021 15:12:07 Zakázka zveřejněna  
24. 9. 2021 13:29:24 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová
27. 10. 2021 17:59:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová
26. 8. 2022 16:59:57 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová
18. 1. 2023 19:38:30 Přidání dokumentu "Faktura za provedené práce", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová
18. 1. 2023 19:39:16 Přidání dokumentu "Faktura za provedené práce", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová
18. 1. 2023 19:39:50 Přidání dokumentu "Faktura za provedené práce", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová
18. 1. 2023 19:40:19 Přidání dokumentu "Faktura za provedené práce", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová
18. 1. 2023 19:40:46 Přidání dokumentu "Faktura za provedené práce", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová
18. 1. 2023 19:41:11 Přidání dokumentu "Faktura za provedené práce", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Šikulová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora