Obec Olšany u Prostějova

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova 50, Olšany u Prostějova, 79814

IČO: 00288560

Telefon: 581 115 190

E-mail: obec@olsanyupv.cz,  |   Internetová adresa: http://www.olsanyupv.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, Přerov, 75002

ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602754288

e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
527388 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.01.2016   13:40
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je z nevyužívaných prostor budovy B farního areálu vybudovat prostory pro výuku místní základní školy s potřebným zázemím. V objektu vzniknou dvě učebny (třídy) pro výuku, šatna žáků, šatna pedagogů a hygienické zázemí pro žáky i pedagogy. Součásti předmětu plnění je i realizace nových přípojek, geodetická a projekční činnost.
Realizováním projektu dojde k rozšíření kapacity místní základní školy o dvě učebny s příslušenstvím.
Předpokládaná hodnota: 14 861 130,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12.02.2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 18.04.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 8 888 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 10 754 480,00 CZK
Datum ukončení plnění: 21.09.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 9 359 028,85 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 11 324 424,90 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Kvalifikační dokumentace a pokyny pro dodavatele PDF 3,11 MB 06.01.2016  13:40 
2. Př. 1 - Krycí list DOC 0,03 MB 06.01.2016  13:40 
3. Př. 1 - Krycí list - pdf PDF 0,13 MB 06.01.2016  13:40 
4. Př. 2 - PD ZIP 8,22 MB 06.01.2016  13:40 
5. Př. 3 - VV XLS 1,43 MB 06.01.2016  13:40 
6. Př. 4 - Subdodavatelé XLS 0,03 MB 06.01.2016  13:40 
7. Př. 4 - Subdodavatelé - pdf PDF 0,14 MB 06.01.2016  13:40 
8. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 0,16 MB 06.01.2016  13:40 
9. Svazek 2 - Obchodní podmínky - pdf PDF 0,36 MB 06.01.2016  13:40 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 1,21 MB 15.01.2016  17:35 
2. Příloha č. 1 k DI č. 1 PDF 0,44 MB 15.01.2016  17:36 
3. Příloha č. 2 k DI č. 1 PDF 0,43 MB 15.01.2016  17:36 
4. Příloha č. 3 k DI č. 1 XLS 1,47 MB 15.01.2016  17:36 
5. Příloha č. 4 k DI č. 1 PDF 1,07 MB 15.01.2016  17:37 
6. Dodatečníá informace č. 2 PDF 0,44 MB 19.01.2016  16:53 
7. Příloha č. 1 k DI č. 2 PDF 0,04 MB 19.01.2016  16:53 
8. Příloha č. 2 k DI č. 2 XLS 1,47 MB 19.01.2016  16:54 
9. Dodatečná informace č. 3 PDF 0,22 MB 25.01.2016  09:38 
10. Dodatečná informace č. 4 PDF 0,38 MB 03.02.2016  10:17 
11. Dodatečná informace č. 5 PDF 0,74 MB 08.02.2016  13:37 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 1,17 MB 06.01.2016  13:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,16 MB 20.04.2016  16:15 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,15 MB 01.05.2016  19:32 
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo PDF 0,47 MB 01.05.2016  19:33 
3. Dodatek SOD č.2 PDF 0,88 MB 20.08.2017  20:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   RAPOS, s.r.o.   25504487 CZ NE 10 298 501,00 CZK  
2.   STAVBROS s.r.o.   46977490 CZ NE 12 891 468,75 CZK  
3.   Severomoravská stavební společnost s.r.o.   47153849 CZ NE 9 798 200,00 CZK  
4.   ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.   60753013 CZ NE 8 942 140,00 CZK  
5.   Provádění staveb Olomouc a.s.   25385551 CZ NE 8 888 000,00 CZK ANO
6.   Ptáček-Pozemní stavby s.r.o.   25896873 CZ NE 10 126 899,81 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 6 283 953,72 CZK   7 603 584,00 CZK  
2017 3 075 075,13 CZK   3 720 840,90 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.01.2016 13:40:10 Zakázka zveřejněna  
15.01.2016 17:35:18 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.01.2016 17:36:03 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k DI č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.01.2016 17:36:31 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k DI č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.01.2016 17:36:52 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 k DI č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.01.2016 17:37:12 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 k DI č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
15.01.2016 17:37:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "06.01.2016 13:40:09" na "06.01.2016 13:40:10" Milan Elfmark
15.01.2016 17:37:54 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.01.2016 10:00:00" na "08.02.2016 10:00:00" Milan Elfmark
19.01.2016 16:53:18 Přidání dokumentu "Dodatečníá informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
19.01.2016 16:53:57 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 k DI č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
19.01.2016 16:54:27 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 k DI č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
19.01.2016 16:54:44 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "08.02.2016 10:00:00" na "12.02.2016 10:00:00" Milan Elfmark
25.01.2016 9:38:14 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
03.02.2016 10:17:15 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
08.02.2016 13:37:29 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
20.04.2016 16:15:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
20.04.2016 16:17:04 Přidán nový účastník "IČ="25896873 " Název:"Ptáček-Pozemní stavby s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
20.04.2016 16:17:32 Přidán nový účastník "IČ="25504487 " Název:"RAPOS, s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
20.04.2016 16:17:44 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "101268999.81" na "10126899.81" Milan Elfmark
20.04.2016 16:18:15 Přidán nový účastník "IČ="46977490 " Název:"STAVBROS s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
20.04.2016 16:18:44 Přidán nový účastník "IČ="47153849 " Název:"Severomoravská stavební společnost s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
20.04.2016 16:19:26 Přidán nový účastník "IČ="60753013 " Název:"ARCHATT PAMÁTKY s.r.o." Vítěz="Ne"" Milan Elfmark
20.04.2016 16:19:52 Přidán nový účastník "IČ="25385551 " Název:"Provádění staveb Olomouc a.s." Vítěz="Ano"" Milan Elfmark
20.04.2016 16:20:58 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "8888000.00" Milan Elfmark
20.04.2016 16:20:58 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "10754480.00" Milan Elfmark
01.05.2016 19:32:14 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
01.05.2016 19:33:48 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
03.11.2016 11:17:00 Přidání dokumentu "Dodatek č.01 ke Smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
03.11.2016 11:20:00 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č.01 ke Smlouvě o dílo" Milan Elfmark
20.08.2017 20:59:20 Přidání dokumentu "Dodatek SOD č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Elfmark
21.05.2018 20:05:40 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "6283953.72" Milan Elfmark
21.05.2018 20:05:40 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "7603584.00" Milan Elfmark
21.05.2018 20:07:18 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "6283953.72" na "9359028.85" Milan Elfmark
21.05.2018 20:07:18 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "7603584.00" na "11324424.90" Milan Elfmark
21.05.2018 20:07:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Milan Elfmark

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora