Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských Hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm, 75661

IČO: 00843547

Telefon: +420 571 654 390

E-mail: info@szesro.cz,  |   Internetová adresa: http://szesro.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Boris Vrbka

tel.: +420 545120276

e-mail: boris.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup traktoru pro autoškolu, N testeru a polní soupravy
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 21.05.2018   08:17
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je nákup traktoru pro autoškolu, N testeru a polní soupravy na měření PH v kapalinách pro Střední školu zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Předpokládaná hodnota: 1 828 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 9. 7. 2018 11:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,25 MB 21.05.2018  08:17 
2. SVAZEK 1 - příloha č. 1 - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,09 MB 21.05.2018  08:17 
3. SVAZEK 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů PDF 0,23 MB 21.05.2018  08:17 
4. SVAZEK 2 - příloha č. 1 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek DOC 0,05 MB 21.05.2018  08:17 
5. SVAZEK 2 - příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace DOC 0,04 MB 21.05.2018  08:17 
6. SVAZEK 3 - Návrh smlouvy - část A DOC 0,15 MB 21.05.2018  08:17 
7. SVAZEK 3 - Návrh smlouvy - část B DOC 0,15 MB 21.05.2018  08:17 
8. SVAZEK 3 - příloha č. 1 - Tabulka s technickými parametry - část A XLSX 0,01 MB 21.05.2018  08:17 
9. SVAZEK 3 - příloha č. 1 - Tabulka s technickými parametry - část B XLSX 0,01 MB 21.05.2018  08:17 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh RAR 0,34 MB 30.05.2018  16:26 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele - část B PDF 0,09 MB 10.08.2018  11:05 
2. Písemná zpráva zadavatele - část A PDF 0,09 MB 23.08.2018  09:23 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo a přílohy - část A PDF 2,53 MB 20.08.2018  09:52 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.   63489911 CZ NE 1 699 929,00 CZK   ANO

Datum uzavření smlouvy: 20.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 699 929,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2    [ Tato část VZ byla zrušena ]


Historie zakázky

Datum Popis Autor
21. 5. 2018 8:17:35 Zakázka zveřejněna  
30. 5. 2018 16:26:24 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
30. 5. 2018 16:26:37 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "25.06.2018 10:00:00" na "09.07.2018 11:00:00" Boris Vrbka
10. 8. 2018 11:05:57 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
20. 8. 2018 9:13:50 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
20. 8. 2018 9:51:12 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo " Pavel Mitáš
20. 8. 2018 9:52:23 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo a přílohy - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
20. 8. 2018 9:52:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Pavel Mitáš
23. 8. 2018 9:23:11 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
20. 8. 2018 9:15:40 Přidán nový účastník "IČ="63489911 " Název:"NAVOS FARM TECHNIC s.r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
20. 8. 2018 9:52:48 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
20. 8. 2018 9:52:48 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1699929.00" Pavel Mitáš
20. 8. 2018 9:52:48 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000002" Pavel Mitáš
20. 8. 2018 9:52:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.05.2018 08:16:00" na "21.05.2018 08:17:35" Pavel Mitáš
10. 8. 2018 11:06:19 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Zrušeno" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora