Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

nábřeží Dukelských Hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm, 75661

IČO: 00843547

Telefon: +420 571 654 390

E-mail: info@szesro.cz,  |   Internetová adresa: http://szesro.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Boris Vrbka

tel.: +420 545120276

e-mail: boris.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-011862 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 19.04.2018   09:56
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je nákup zemědělské techniky a zajištění vnitřní konektivity pro Střední školu zemědělskou a přírodovědnou Rožnov pod Radhoštěm. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona. Rozdělení předmětu veřejné zakázky je následující:
- část A - Traktory,
- část B - Pluh,
- část C - Kombinátor na přípravu půdy,
- část D - Žací stroje,
- část E - Luční smyk,
- část F - Secí stroj,
- část G - Ovíječka válcových balíků senáže a lis na seno,
- část H - Rozmetadlo statkových hnojiv,
- část I - Nakladač,
- část J - Konektivita školy.
Předpokládaná hodnota: 8 152 893,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 28. 5. 2018 12:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,33 MB 19.04.2018  09:56 
2. SVAZEK 1 - příloha č. 1 - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,16 MB 19.04.2018  09:56 
3. SVAZEK 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů PDF 0,28 MB 19.04.2018  09:56 
4. SVAZEK 2 - příloha č. 1 - Formulář pro uvedení referenčních dodávek DOC 0,10 MB 19.04.2018  09:56 
5. SVAZEK 2 - příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace DOC 0,09 MB 19.04.2018  09:56 
6. SVAZEK 3 - Návrh smlouvy - části A až J ZIP 1,43 MB 19.04.2018  09:56 
7. SVAZEK 3 - příloha č. 1 - Technická specifikace - části A až J ZIP 0,88 MB 19.04.2018  09:56 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,20 MB 02.05.2018  12:49 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,19 MB 22.05.2018  10:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele - část A (zrušena) PDF 0,15 MB 14.06.2018  09:48 
2. Písemná zpráva zadavatele - část B PDF 0,14 MB 26.09.2018  08:26 
3. Písemná zpráva zadavatele - část C PDF 0,14 MB 26.09.2018  08:26 
4. Písemná zpráva zadavatele - část E PDF 0,15 MB 26.09.2018  08:26 
5. Písemná zpráva zadavatele - část I PDF 0,14 MB 26.09.2018  08:27 
6. Písemná zpráva zadavatele - část J PDF 0,14 MB 26.09.2018  08:27 
7. Písemná zpráva zadavatele - část D PDF 0,15 MB 30.10.2018  15:09 
8. Písemná zpráva zadavatele - část F PDF 0,15 MB 30.10.2018  15:09 
9. Písemná zpráva zadavatele - část G PDF 0,15 MB 30.10.2018  15:09 
10. Písemná zpráva zadavatele - část H PDF 0,15 MB 30.10.2018  15:09 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva - část B DOC 0,08 MB 26.09.2018  10:51 
2. Přílohy ke smlouvě - část B DOC 4,25 MB 26.09.2018  10:52 
3. Uzavřená smlouva - část C DOC 0,21 MB 26.09.2018  10:56 
4. Přílohy ke smlouvě - část C DOC 5,77 MB 26.09.2018  10:57 
5. Uzavřená smlouva - část E DOC 0,08 MB 26.09.2018  10:57 
6. Přílohy ke smlouvě - část E DOCX 0,31 MB 26.09.2018  10:58 
7. Uzavřená smlouva - část I DOC 0,21 MB 26.09.2018  10:59 
8. Přílohy ke smlouvě - část I DOCX 12,46 MB 26.09.2018  10:59 
9. Uzavřená smlouva - část J DOC 0,54 MB 26.09.2018  11:00 
10. Přílohy ke smlouvě - část J DOCX 8,93 MB 26.09.2018  11:05 
11. Uzavřená smlouva včetně příloh - část D PDF 2,18 MB 25.10.2018  15:53 
12. Uzavřená smlouva včetně příloh - část F PDF 2,04 MB 25.10.2018  15:54 
13. Uzavřená smlouva včetně příloh - část G PDF 2,26 MB 25.10.2018  15:54 
14. Uzavřená smlouva včetně příloh - část H PDF 0,36 MB 25.10.2018  15:54 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1    [ Tato část VZ byla zrušena ]
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LUKROM, spol. s r.o.   18188281 CZ NE   272 250,00 CZK ANO
2.   BV - Technika, a.s.   26824256 CZ NE   290 400,00 CZK  

Datum uzavření smlouvy: 27.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 225 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 272 500,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LUKROM, spol. s r.o.   18188281 CZ NE   272 250,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 27.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 225 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 272 250,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LUKROM, spol. s r.o.   18188261 CZ NE 690 000,00 CZK 834 900,00 CZK ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BV - Technika, a.s.   26824256 CZ NE   810 700,00 CZK  
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
  
 

Datum uzavření smlouvy: 16.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 690 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 834 900,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 5


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ZÁLESÍ a.s.   00135143 CZ NE   151 250,00 CZK ANO
2.   LUKROM, spol. s r.o.   18188281 CZ NE   193 600,00 CZK  

Datum uzavření smlouvy: 27.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 125 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 151 250,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 6


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LUKROM, spol. s r.o.   18188281 CZ NE 730 000,00 CZK 883 300,00 CZK ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BV - Technika, a.s.   26824256 CZ NE   568 095,00 CZK  
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
  
 

Datum uzavření smlouvy: 18.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 730 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 883 300,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 7


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LUKROM, spol. s r.o.   18188281 CZ NE 1 550 000,00 CZK 1 875 500,00 CZK ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BV - Technika, a.s.   26824256 CZ NE   1 657 700,00 CZK  
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
  
 

Datum uzavření smlouvy: 16.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 550 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 875 500,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 8


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ZÁLESÍ a.s.   00135143 CZ NE 419 000,00 CZK 506 990,00 CZK ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BV - Technika, a.s.   26824256 CZ NE   477 950,00 CZK  
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
  
 

Datum uzavření smlouvy: 16.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 419 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 506 990,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 9


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LUKROM, spol. s r.o.   18188281 CZ NE   1 445 950,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 27.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 195 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 445 950,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 10


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   CASNET s.r.o.   25363905 CZ NE   148 528,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 27.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 122 750,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 148 528,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
19. 4. 2018 9:56:16 Zakázka zveřejněna  
2. 5. 2018 12:47:58 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
2. 5. 2018 12:48:36 Odstranění dokumentu "Vysvětlení ZD (Dodatečné informace) - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1" Boris Vrbka
2. 5. 2018 12:49:28 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
22. 5. 2018 10:34:53 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
14. 6. 2018 9:48:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část A (zrušena)", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:26:24 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:26:40 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:26:59 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část E", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:27:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část I", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:27:28 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část J", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
26. 9. 2018 10:51:38 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 10:52:17 Přidání dokumentu "Přílohy ke smlouvě - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 10:56:38 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 10:57:06 Přidání dokumentu "Přílohy ke smlouvě - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 10:57:57 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - část E", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 10:58:19 Přidání dokumentu "Přílohy ke smlouvě - část E", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 10:59:11 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - část I", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 10:59:57 Přidání dokumentu "Přílohy ke smlouvě - část I", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 11:00:31 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva - část J", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 11:05:28 Přidání dokumentu "Přílohy ke smlouvě - část J", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 15:53:26 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva včetně příloh - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 15:53:46 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva včetně příloh - část D", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 15:54:03 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva včetně příloh - část F", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 15:54:20 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva včetně příloh - část G", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 15:54:34 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva včetně příloh - část H", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 15:56:11 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Uzavřená smlouva včetně příloh - část A" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:00:05 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Pavel Mitáš
30. 10. 2018 15:09:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část D", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
30. 10. 2018 15:09:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část F", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
30. 10. 2018 15:09:38 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část G", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
30. 10. 2018 15:09:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část H", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19. 4. 2018 9:51:28 Založeno nové řízení Pavel Mitáš
19. 4. 2018 9:51:28 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018" na "19.04.2018 09:51:00" Pavel Mitáš
19. 4. 2018 9:51:28 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "04.09.2045" na "31.12.2049 10:00:00" Pavel Mitáš
14. 6. 2018 9:50:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Zrušeno" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:32:30 Přidán nový účastník "IČ="25363905 " Název:"CASNET s.r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:24:30 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:24:30 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "122750.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:24:30 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "148528.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:24:30 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:24:30 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:28:57 Přidán nový účastník "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:29:17 Přidán nový účastník "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
26. 9. 2018 11:07:52 Odstranění účastníka řízení "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 11:08:24 Přidán nový účastník "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 11:12:28 Odstranění účastníka řízení "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:15:24 Přidán nový účastník "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:20:44 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:20:44 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "225000.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:20:44 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "272500.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:20:44 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:20:44 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:30:14 Přidán nový účastník "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
26. 9. 2018 11:09:07 Přidán nový účastník "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 11:12:41 Odstranění účastníka řízení "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:21:40 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:21:40 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "225000.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:21:40 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "272250.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:21:40 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:21:40 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Boris Vrbka
25. 10. 2018 15:57:59 Přidán nový účastník "IČ="18188261 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:00:05 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:00:05 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "690000.00" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:00:05 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "834900.00" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:00:05 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:00:05 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:16:37 Přidán nový účastník "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:30:54 Přidán nový účastník "IČ="00135143 " Název:"ZÁLESÍ a.s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:31:21 Přidán nový účastník "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
26. 9. 2018 11:11:04 Přidán nový účastník "IČ="00135143 " Název:"ZÁLESÍ a.s." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
26. 9. 2018 11:11:15 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:16:57 Odstranění účastníka řízení "IČ="00135143 " Název:"ZÁLESÍ a.s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:17:04 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ano" na "Ne" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:22:45 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:22:45 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "125000.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:22:45 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "151250.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:22:45 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:22:45 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:01:36 Přidán nový účastník "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:02:21 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:02:21 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "730000.00" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:02:21 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "883300.00" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:02:21 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:02:21 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:17:42 Přidán nový účastník "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:17:44 Přidán nový účastník "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:17:49 Odstranění účastníka řízení "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:04:25 Přidán nový účastník "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:05:48 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:05:48 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1550000.00" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:05:48 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1875500.00" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:05:48 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:05:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:18:23 Přidán nový účastník "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:07:49 Přidán nový účastník "IČ="00135143 " Název:"ZÁLESÍ a.s." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:08:35 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:08:35 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "419000.00" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:08:35 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "506990.00" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:08:35 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:08:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Pavel Mitáš
25. 10. 2018 16:18:49 Přidán nový účastník "IČ="26824256 " Název:"BV - Technika, a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
26. 9. 2018 8:32:08 Přidán nový účastník "IČ="18188281 " Název:"LUKROM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:23:40 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:23:40 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1195000.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:23:40 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1445950.00" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:23:40 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000001" Boris Vrbka
25. 10. 2018 16:23:41 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "19.04.2018 09:51:00" na "19.04.2018 09:56:15" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora