Obec Hnátnice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Hnátnice

Hnátnice 87, Hnátnice, 56101

IČO: 00278874

Telefon: 465 548 119

E-mail: obec@hnatnice.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.hnatnice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí, 56201

Ing. Miloš Popelář

tel.: +420 603 944 946

e-mail: popelar@ohgs.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Odvedení a likvidace splaškových odpadních vod v Obci Hnátnice - poskytnutí investičního úvěru
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 07.07.2014   17:19
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru ve výši jistiny 20 000 000 Kč na financování projektu ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD V OBCI HNÁTNICE, který bude realizován s finanční podporou z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITNÍ OSY 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ (FS) s předpokládanou dobou plnění (čerpání úvěru) od podpisu úvěrové smlouvy a splnění podmínek čerpání do 30.09.2015 se splatností jistiny do 31.12.2030.
Předpokládaná hodnota: 2 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 23.07.2014 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.08.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 178 082,74 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 178 082,74 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PDF 0,35 MB 07.07.2014  17:19 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ČÁST 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE) PDF 0,46 MB 07.07.2014  17:19 
2. ČÁST 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PDF 0,30 MB 07.07.2014  17:19 
3. ČÁST 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ELEKTRONICKÉ VERZE DOC 0,82 MB 07.07.2014  17:19 
4. ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTCE - TECHNICKÉ PODMÍNKY – VYMEZENÍ CHARAKTERISTIK A POŽADAVKŮ NA SLUŽBY PDF 9,72 MB 07.07.2014  17:19 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,12 MB 14.07.2014  21:26 
2. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,14 MB 16.07.2014  21:31 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PDF 3,91 MB 28.08.2014  09:58 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 1,25 MB 28.08.2014  09:53 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Komerční banka, a.s.   45317054 CZ NE 1 918 647,33 CZK ANO
2.   Česká spořitelna, a.s.   45244782 CZ NE 2 228 935,20 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 0,00 CZK   0,00 CZK  
2015 58 098,66 CZK   58 098,66 CZK  
2016 119 984,08 CZK   119 984,08 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
07.07.2014 17:19:47 Zakázka zveřejněna  
14.07.2014 21:26:35 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
16.07.2014 21:31:29 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
28.08.2014 9:51:24 Přidán nový účastník "IČ="45244782 " Název:"Česká spořitelna, a.s." Vítěz="Ne"" Jitka Benešová
28.08.2014 9:52:10 Přidán nový účastník "IČ="45317054 " Název:"Komerční banka, a.s." Vítěz="Ano"" Jitka Benešová
28.08.2014 9:53:07 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
28.08.2014 9:58:01 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Jitka Benešová
31.03.2015 15:38:49 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Jitka Benešová
31.03.2015 15:38:49 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Jitka Benešová
31.03.2016 11:41:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "58098.66" Ing. Jitka Benešová
31.03.2016 11:41:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "58098.66" Ing. Jitka Benešová
07.02.2017 14:33:41 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "58098.66" na "178082.74" Ing. Jitka Benešová
07.02.2017 14:33:41 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "58098.66" na "178082.74" Ing. Jitka Benešová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora