Obec Úholičky

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Úholičky

Náves 10, Úholičky, 25264

IČO: 00640727

Telefon: 220 930 641

E-mail: starosta@obec-uholicky,cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-uholicky.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Terezie Kořínková

tel.: 220930641

e-mail: korinkova@obec-uholicky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba požární zbrojnice Úholičky
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.04.2017   17:52
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je výstavba požární zbrojnice v obci Úholičky na návsi, parc.č. st.p 24 a parc.č. 6/2, 454/6, 454/10 v k.ú. Úholičky
Předpokládaná hodnota: 7 928 613,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 04.05.2017 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 02.06.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 028 181,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 084 099,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.01.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 1,29 MB 06.04.2017  17:52 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha 1 - čestné prohlášení DOC 0,03 MB 06.04.2017  17:52 
2. výkaz výměr XLSX 0,33 MB 06.04.2017  17:52 
3. Projektová dokumentace ZIP 4,65 MB 06.04.2017  17:52 
4. Krycí list DOC 0,06 MB 06.04.2017  17:52 
5. Poddodavatelé DOCX 0,02 MB 06.04.2017  17:52 
6. Příloha 3 ZD - Návrh SOD DOCX 0,06 MB 06.04.2017  17:52 
7. Zadávací dokumentace PDF 3,37 MB 06.04.2017  17:52 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.1 PDF 0,38 MB 13.04.2017  12:11 
2. Příloha k DI 1 - opravený výkaz výměr XLSX 0,33 MB 13.04.2017  12:11 
3. Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.2 PDF 0,37 MB 24.04.2017  09:26 
4. Příloha k DI 2 - opravený výkaz výměr XLSX 0,33 MB 24.04.2017  09:40 
5. Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.3 PDF 0,38 MB 25.04.2017  12:45 
6. Příloha k DI 3 - opravený výkaz výměr XLSX 0,33 MB 25.04.2017  12:46 
7. Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.4 PDF 0,38 MB 27.04.2017  17:56 
8. Příloha k DI 4 - opravený výkaz výměr XLSX 0,33 MB 27.04.2017  17:57 
9. Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.5 PDF 0,38 MB 27.04.2017  21:59 
10. Příloha k DI 5 - opravený výkaz výměr XLSX 0,32 MB 27.04.2017  21:59 
11. Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.6 PDF 0,38 MB 28.04.2017  14:06 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele PDF 1,10 MB 04.05.2017  17:33 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,15 MB 11.06.2017  20:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 13,42 MB 05.06.2017  21:42 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,41 MB 14.12.2018  09:20 
3. Dodatek č. 2 PDF 2,87 MB 14.12.2018  09:23 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PP-servis Plzeń s.r.o.   26322242 CZ NE 5 616 059,00 CZK    
2.   ACG Real s.r.o.   27094359 CZ NE 5 028 181,00 CZK   ANO
3.   AMIKA FIRSTs.r.o.   24219169 CZ NE 5 572 829,00 CZK    
4.   3 x N spol. s r.o.   25215078 CZ NE 6 306 298,00 CZK    
5.   MOZIS s.r.o.   28940083 CZ NE 6 292 644,00 CZK    
6.   VESRANA s.r.o.   02634767 CZ NE 5 380 857,00 CZK    
7.   MIRONSTAVs.r.o.   24696668 CZ NE 6 164 829,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
06.04.2017 17:52:10 Zakázka zveřejněna  
13.04.2017 12:11:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
13.04.2017 12:11:55 Přidání dokumentu "Příloha k DI 1 - opravený výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
24.04.2017 9:26:04 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
24.04.2017 9:40:07 Přidání dokumentu "Příloha k DI 1 - opravený výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
25.04.2017 12:45:50 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
25.04.2017 12:46:45 Přidání dokumentu "Příloha k DI 3 - opravený výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
25.04.2017 12:48:25 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "26.04.2017 18:00:00" na "03.05.2017 12:00:00" Ing. Petra Studecká
27.04.2017 17:56:14 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
27.04.2017 17:57:06 Přidání dokumentu "Příloha k DI 4 - opravený výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
27.04.2017 17:57:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.05.2017 12:00:00" na "04.05.2017 12:00:00" Ing. Petra Studecká
27.04.2017 21:59:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
27.04.2017 21:59:41 Přidání dokumentu "Příloha k DI 5 - opravený výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
28.04.2017 14:06:15 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD - Dodatečné informace č.6", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
04.05.2017 17:33:55 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
05.06.2017 21:42:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
11.06.2017 20:29:13 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:20:12 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:23:10 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:25:17 Přidán nový účastník "IČ="26322242 " Název:"PP-servis Plzeń s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:25:49 Přidán nový účastník "IČ="27094359 " Název:"ACG Real s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:26:26 Přidán nový účastník "IČ="24219169 " Název:"AMIKA FIRSTs.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:26:56 Přidán nový účastník "IČ="25215078 " Název:"3 x N spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:27:28 Přidán nový účastník "IČ="28940083 " Název:"MOZIS s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:28:03 Přidán nový účastník "IČ="02634767 " Název:"VESRANA s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:28:37 Přidán nový účastník "IČ="24696668 " Název:"MIRONSTAVs.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:30:52 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem zakázky je výstavba požární zbrojnice v obci Úholičky na návsi, parc.č. st.p 24 a parc.č. 6/2, 454/6, 454/10 v k.ú. Úholičky" na "Předmětem zakázky je výstavba požární zbrojnice v obci Úholičky na návsi, parc.č. st.p 24 a parc.č. 6/2, 454/6, 454/10 v k.ú. Úholičky" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:30:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5028181.00" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:30:52 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6084099.00" Ing. Petra Studecká
14.12.2018 9:31:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Petra Studecká

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora