Obec Úholičky

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Úholičky

Náves 10, Úholičky, 25264

IČO: 00640727

Telefon: 220 930 641

E-mail: starosta@obec-uholicky,cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-uholicky.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Terezie Kořínková

tel.: 736767717

e-mail: starosta@obec-uholicky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Bezbariérový chodník podél ulice Roztocká, Úholičky – II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 14.01.2014   08:42
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Bezbariérový chodník podél ulice Roztocká byl realizován v I. etapě v roce 2013. II. Etapa je předmětem projektové dokumentace zpracované společností Pontex s.r.o., Ing. Miloš Novák. Předmětem plnění této veřejné zakázky je úplné a bezvadné provedení II. Etapy chodníku podél ulice Roztocká v katastrálním území Úholičky. Obsah zakázky je stanoven zadávací dokumentací zpracovanou společností Pontex s.r.o., která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Dokumentace je k dispozici na kontaktním místě zadavatele ve stanovených hodinách v elektronické podobě na CD zdarma.
Předpokládaná hodnota: 10 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 04.02.2014 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.03.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 587 918,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 181 380,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,02 MB 14.01.2014  08:42 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Návrh smlouvy DOC 0,39 MB 14.01.2014  08:42 
2. krycí list DOCX 0,01 MB 14.01.2014  08:42 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 1,09 MB 27.01.2014  06:37 
2. Dodatečná informace č. 2 PDF 0,17 MB 29.01.2014  16:13 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem PDF 0,08 MB 28.05.2014  17:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ZEPRIS s.r.o.   25117947 CZ NE 7 587 918,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
14.01.2014 8:42:50 Zakázka zveřejněna  
27.01.2014 6:37:39 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
29.01.2014 16:13:47 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
28.05.2014 17:00:14 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo s vítězným uchazečem", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
28.05.2014 17:00:15 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "14.01.2014 08:42:49" na "14.01.2014 08:42:50" Ing. Petra Studecká
28.05.2014 17:02:17 Přidán nový účastník "IČ="25117947 " Název:"ZEPRIS s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Petra Studecká
28.05.2014 17:04:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7587918.00" Ing. Petra Studecká
28.05.2014 17:04:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "9181380.00" Ing. Petra Studecká
28.05.2014 17:05:40 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "75879178.00" na "7587918.00" Ing. Petra Studecká

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora