Obec Úholičky

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Úholičky

Náves 10, Úholičky, 25264

IČO: 00640727

Telefon: 220 930 641

E-mail: starosta@obec-uholicky,cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-uholicky.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, 14800

Martin Lapeš

tel.:

e-mail: lapes@tntconsulting.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Vodojem Úholičky
Identifikátor veřejné zakázky: P24V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.04.2024   19:05
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba Vodojemu Úholičky a Nové distribuční řady:
1) Vodojem Úholičky, o objemu 2x 650 m3 (celkem 1300 m3):
Celá stavba je členěna na následující stavební objekty a části:
SO 302 – Vodojem
SO 303 – Příprava na nové distribuční řady Úholičky
SO 304 – Vodovodní řady Statenice
SO 305 – Propojení přivaděče a havarijní propojení vodojemů
SO 310 – Kanalizace – přepad a vypouštění vodojemu
SO 311 – Venkovní úpravy VDJ
SO 400 – Připojení elektro NN

A provozní soubory:
PS 01 – Strojně technologická zařízení vodojemu
PS 02 – Vzduchotechnika
PS 03 – Elektrotechnická zařízení a ASŘTP

2) Nové distribuční řady pro
SO 306 – Nové distribuční řady z vodojemu Úholičky, včetně úprav stávající sítě v obci
SO 307 – Úpravy na stávající vodovodní síti

Nabídky se podávají prostřednictvím el. nástroje na adrese:
https://eveza.cz/profil-zadavatele/obec-uholicky/elektronickyprijem/51644
Předpokládaná hodnota: 42 340 472,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18.04.2024 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.05.2024

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,45 MB 02.04.2024  19:05 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,66 MB 02.04.2024  19:05 
2. Příloha č.1 Zadávací dokumentace DOCX 0,02 MB 02.04.2024  19:05 
3. Příloha č.2 Zadávací dokumentace ZIP 0,74 MB 02.04.2024  19:05 
4. Příloha č.3 Zadávací dokumentace DOCX 0,31 MB 02.04.2024  19:05 
5. Příloha č.4 Zadávací dokumentace ZIP 50,95 MB 02.04.2024  19:05 
6. Příloha č.5 Zadávací dokumentace DOCX 0,03 MB 02.04.2024  19:05 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru §50 PDF 0,45 MB 02.05.2024  18:17 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,48 MB 14.06.2024  16:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,84 MB 27.05.2024  14:30 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.04.2024 19:05:12 Zakázka zveřejněna  
02.04.2024 19:08:36 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "- Předmětem veřejné zakázky je výstavba Vodojemu Úholičky a Nové distribuční řady: 1) Vodojem Úholičky, o objemu 2x 650 m3 (celkem 1300 m3): Celá stavba je členěna na následující stavební objekty a části: SO 302 – Vodojem SO 303 – Příprava na nové distribuční řady Úholičky SO 304 – Vodovodní řady Statenice SO 305 – Propojení přivaděče a havarijní propojení vodojemů SO 310 – Kanalizace – přepad a vypouštění vodojemu SO 311 – Venkovní úpravy VDJ SO 400 – Připojení elektro NN A provozní soubory: PS 01 – Strojně technologická zařízení vodojemu PS 02 – Vzduchotechnika PS 03 – Elektrotechnická zařízení a ASŘTP 2) Nové distribuční řady pro SO 306 – Nové distribuční řady z vodojemu Úholičky, včetně úprav stávající sítě v obci • SO 307 – Úpravy na stávající vodovodní síti " na "Předmětem veřejné zakázky je výstavba Vodojemu Úholičky a Nové distribuční řady: 1) Vodojem Úholičky, o objemu 2x 650 m3 (celkem 1300 m3): Celá stavba je členěna na následující stavební objekty a části: SO 302 – Vodojem SO 303 – Příprava na nové distribuční řady Úholičky SO 304 – Vodovodní řady Statenice SO 305 – Propojení přivaděče a havarijní propojení vodojemů SO 310 – Kanalizace – přepad a vypouštění vodojemu SO 311 – Venkovní úpravy VDJ SO 400 – Připojení elektro NN A provozní soubory: PS 01 – Strojně technologická zařízení vodojemu PS 02 – Vzduchotechnika PS 03 – Elektrotechnická zařízení a ASŘTP 2) Nové distribuční řady pro SO 306 – Nové distribuční řady z vodojemu Úholičky, včetně úprav stávající sítě v obci SO 307 – Úpravy na stávající vodovodní síti Nabídky se podávají prostřednictvím el. nástroje na adrese: https://eveza.cz/profil-zadavatele/obec-uholicky/elektronickyprijem/51644" Ing. Petra Studecká
02.04.2024 19:08:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.04.2024 19:05:11" na "02.04.2024 19:05:12" Ing. Petra Studecká
02.05.2024 18:17:15 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru §50", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
27.05.2024 14:30:22 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
14.06.2024 16:01:49 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora