Obec Úholičky

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Úholičky

Náves 10, Úholičky, 25264

IČO: 00640727

Telefon: 220 930 641

E-mail: starosta@obec-uholicky,cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-uholicky.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

J&T advokátní kancelář s.r.o., Revoluční 763/15, Praha, 11000

JUDr. Jan Salmon

tel.: +420 774 720 720

e-mail: zakazky@jtak.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka a instalace komunitní FVE – budovy MŠ obce Úholičky
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000004 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 31.07.2023   11:35
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění je dodávka a instalace FVE na střeše Mateřské Školy Na Chlumci - Úholičky, budova na adrese Na Chlumci 257, 252 64 Úholičky, stojící na pozemku p. č. 415 v k. ú. Úholičky (773239). Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť jejím předmětem je dodávka FVE jako celku. Plnění veřejné zakázky splňuje požadavky provozovatele distribuční sítě na paralelní připojení FVE k distribuční síti a splňuje kritéria přijatelnosti projektu pro podporu z Výzvy Modernizačního fondu RES+ č. 03/2022 , vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR, z něhož je zakázka částečně financována.
Termín prohlídky místa plněnní je dne 9. 8. 2023 v 15:00 hodin.
Předpokládaná hodnota: 1 999 500,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 25.08.2023 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.11.2023

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumnetace, výzva PDF 6,35 MB 31.07.2023  11:35 
2. Příloha č. 1 - Krycí list DOCX 0,02 MB 31.07.2023  11:35 
3. Příloha č. 2 Smlouva DOCX 0,03 MB 31.07.2023  11:35 
4. Příloha č. 3 Čestné prohlášení DOCX 0,04 MB 31.07.2023  11:35 
5. Příloha č. 4 Seznam jiných osob DOCX 0,04 MB 31.07.2023  11:35 
6. Příloha č. 5 Energetický posudek FVE PDF 3,78 MB 31.07.2023  11:35 
7. Příloha č. 6 Čestné prohlášení o dodržení nařízení Rady EU a o střetu zájmů DOCX 0,03 MB 31.07.2023  11:35 
8. Příloha č. 7_PBŘ FVE Úholičky koncept PDF 0,13 MB 31.07.2023  11:35 
9. Příloha č. 8_statický posudek FVE Úholičky PDF 0,10 MB 31.07.2023  11:35 
10. Příloha č. 9_Studie stavebně technologického řešení FVE MŠ Úholičky PDF 8,41 MB 31.07.2023  11:35 
11. Příloha č. 10 Výkres střechy objektu MŠ PDF 1,63 MB 31.07.2023  11:35 
12. Příloha č. 11 Čestné prohlášení ve vztahu k OVZ DOCX 0,02 MB 31.07.2023  11:35 
13. Příloha č. 1 Smlouvy Soupis prací DOCX 0,04 MB 31.07.2023  11:35 
14. Příloha č. 3 Smlouvy Seznam členů realizačního týmu DOCX 0,03 MB 31.07.2023  11:35 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,20 MB 11.08.2023  20:38 
2. Vysvětlení ZD č. 1 Příloha 1 PDF 1,69 MB 11.08.2023  20:39 
3. Vysvětlení ZD č. 1 Příloha č. 2 JPG 2,07 MB 11.08.2023  20:40 

Informace o umožnění prohlídky místa plnění

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zápis z prohlídky objektu PDF 0,83 MB 11.08.2023  20:40 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,68 MB 09.11.2023  09:47 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   BezvaSolar   08770573 CZ NE 1 458 000,00 CZK 1 764 180,00 CZK ANO
2.   IMPEX-PLZEN   09574271 CZ NE 1 920 348,00 CZK    
3.   Mega Market   06223508 CZ NE 1 930 000,00 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
31.07.2023 11:35:15 Zakázka zveřejněna  
11.08.2023 20:37:15 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.08.2023 15:00:00" na "25.08.2023 15:00:00" Ing. Petra Studecká
11.08.2023 20:38:26 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
11.08.2023 20:39:11 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1 Příloha 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
11.08.2023 20:40:05 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1 Příloha č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
11.08.2023 20:40:57 Přidání dokumentu "Zápis z prohlídky objektu", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
11.08.2023 20:40:58 Přidání dokumentu "Zápis z prohlídky objektu", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
11.08.2023 20:41:12 Odstranění dokumentu "Informace o umožnění prohlídky místa plnění - Zápis z prohlídky objektu" Ing. Petra Studecká
09.11.2023 9:47:34 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
30.11.2023 16:00:53 Přidán nový účastník "IČ="08770573 " Název:"BezvaSolar" Vítěz="Ano"" Ing. Petra Studecká
30.11.2023 16:01:59 Přidán nový účastník "IČ="09574271 " Název:"IMPEX-PLZEN" Vítěz="Ne"" Ing. Petra Studecká
30.11.2023 16:02:56 Přidán nový účastník "IČ="06223508 " Název:"Mega Market" Vítěz="Ne"" Ing. Petra Studecká
20.12.2023 13:33:08 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Petra Studecká

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora