Obec Úholičky

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Úholičky

Náves 10, Úholičky, 25264

IČO: 00640727

Telefon: 220 930 641

E-mail: starosta@obec-uholicky,cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-uholicky.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

J&T advokátní kancelář s.r.o., Revoluční 763/15, Praha, 11000

JUDr. Jan Salmon

tel.: +420 774 720 720

e-mail: zakazky@jtak.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka a instalace komunitní FVE – budovy MŠ obce Úholičky
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 03.07.2023   18:03
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění je dodávka a instalace FVE na střeše Mateřské Školy Na Chlumci - Úholičky, budova na adrese Na Chlumci 257, 252 64 Úholičky, stojící na pozemku p. č. 415 v k. ú. Úholičky (773239). Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť jejím předmětem je dodávka FVE jako celku. Plnění veřejné zakázky splňuje požadavky provozovatele distribuční sítě na paralelní připojení FVE k distribuční síti a splňuje kritéria přijatelnosti projektu pro podporu z Výzvy Modernizačního fondu RES+ č. 03/2022, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Termín prohlídky místa plnění je dne 11. 7. 2023 v 15:00 hodin.
Předpokládaná hodnota: 2 250 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21.07.2023 15:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení PDF 0,30 MB 31.07.2023  10:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace a výzva PDF 6,06 MB 03.07.2023  18:03 
2. Příloha č. 1 Krycí list DOCX 0,02 MB 03.07.2023  18:03 
3. 02_Příloha č. 2_Smlouva DOCX 0,03 MB 03.07.2023  18:03 
4. Příloha č. 3 Čestné prohlášení DOCX 0,04 MB 03.07.2023  18:03 
5. Příloha č. 4 Seznam jiných osob DOCX 0,04 MB 03.07.2023  18:03 
6. Příloha č. 5 Energetický posudek FVE PDF 3,78 MB 03.07.2023  18:03 
7. Příloha č. 6 Čestné prohlášení o dodržení nařízení Rady EU a o střetu zájmů DOCX 0,03 MB 03.07.2023  18:03 
8. Příloha č. 7 PBŘ FVE Úholičky koncept PDF 0,13 MB 03.07.2023  18:03 
9. Příloha č. 8 Statický posudek FVE Úholičky PDF 0,10 MB 03.07.2023  18:03 
10. Příloha č. 9 Studie stavebně technologického řešení FVE MŠ Úholičky PDF 8,41 MB 03.07.2023  18:03 
11. Příloha č. 10_Výkres střechy objektu MŠ PDF 1,63 MB 03.07.2023  18:03 
12. Příloha č. 11 Čestné prohlášení ve vztahu k OVZ DOCX 0,02 MB 03.07.2023  18:03 
13. Příloha č. 1 Smlouvy Soupis prací DOCX 0,04 MB 03.07.2023  18:03 
14. Příloha č. 3 Smlouvy Seznam členů realizačního týmu DOCX 0,03 MB 03.07.2023  18:03 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Změna/Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,27 MB 03.07.2023  18:47 
2. Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,17 MB 04.07.2023  18:01 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 0,51 MB 31.07.2023  10:45 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
03.07.2023 18:03:08 Zakázka zveřejněna  
03.07.2023 18:03:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "03.07.2023 18:03:07" na "03.07.2023 18:03:08" Ing. Petra Studecká
03.07.2023 18:47:58 Přidání dokumentu "Změna/Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
04.07.2023 18:01:36 Přidání dokumentu "Změna/vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
31.07.2023 10:43:29 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
31.07.2023 10:45:05 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
09.11.2023 9:49:52 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
30.11.2023 16:06:33 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo" Ing. Petra Studecká
20.12.2023 13:32:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Petra Studecká

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora