Obec Úholičky

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Úholičky

Náves 10, Úholičky, 25264

IČO: 00640727

Telefon: 220 930 641

E-mail: starosta@obec-uholicky,cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-uholicky.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

J&T advokátní kancelář s.r.o., Revoluční 763/15, Praha, 11000

JUDr. Jan Salmon

tel.: +420 774 720 720

e-mail: zakazky@jtak.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Dodávka a instalace komunitní FVE – budovy MŠ obce Úholičky
Identifikátor veřejné zakázky: P23V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 30.06.2023   13:33
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění je dodávka a instalace FVE na střeše Mateřské Školy Na Chlumci - Úholičky, budova na adrese Na Chlumci 257, 252 64 Úholičky, stojící na pozemku p. č. 415 v k. ú. Úholičky (773239). Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť jejím předmětem je dodávka FVE jako celku. Plnění veřejné zakázky splňuje požadavky provozovatele distribuční sítě na paralelní připojení FVE k distribuční síti a splňuje kritéria přijatelnosti projektu pro podporu z Výzvy Modernizačního fondu RES+ č. 03/2022, vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Předpokládaná hodnota: 2 250 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21.07.2023 15:00 hodin

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace PDF 5,90 MB 30.06.2023  13:33 
2. Příloha 1 Krycí list DOCX 0,02 MB 30.06.2023  13:33 
3. Příloha 2 Smlouva DOCX 0,03 MB 30.06.2023  13:33 
4. Příloha 3 Čestné prohlášení DOCX 0,04 MB 30.06.2023  13:33 
5. Příloha 4 Seznam jiných osob DOCX 0,04 MB 30.06.2023  13:33 
6. Příloha 5 Energetický posudek PDF 3,78 MB 30.06.2023  13:33 
7. Příloha 6 Čestné prohlášení o dodržení nařízení Rady EU a o střetu zájmů DOCX 0,03 MB 30.06.2023  13:33 
8. Příloha 7 PBŘ FVE Úholičky koncept PDF 0,13 MB 30.06.2023  13:33 
9. Příloha 8 Statický posudek FVE Úholičky PDF 0,10 MB 30.06.2023  13:33 
10. Příloha 9 Studie stavebně technologického řešení FVE MŠ Úholičky PDF 8,41 MB 30.06.2023  13:33 
11. Příloha 10 Výkres střechy objektu MŠ PDF 1,63 MB 30.06.2023  13:33 
12. Příloha 11 Čestné prohlášení ve vztahu k OVZ DOCX 0,02 MB 30.06.2023  13:33 
13. Příloha 1 Smlouvy - Soupis prací DOCX 0,04 MB 30.06.2023  13:33 
14. Příloha č. 3 Smlouvy Seznam členů realizačního týmu DOCX 0,03 MB 30.06.2023  13:33 

Plnění VZ






Historie zakázky

Datum Popis Autor
30.06.2023 13:33:27 Zakázka zveřejněna  
30.06.2023 14:34:41 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Petra Studecká

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora