Obec Úholičky

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Úholičky

Náves 10, Úholičky, 25264

IČO: 00640727

Telefon: 220 930 641

E-mail: starosta@obec-uholicky,cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-uholicky.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, 14800

Martin Lapeš

tel.: 776637077

e-mail: lapes@tntconsulting.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce místní komunikace Nad Parkem - Haškova
Identifikátor veřejné zakázky: P1900000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 15.02.2019   13:55
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace Nad Parkem – Haškova, Úholičky, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná SNOWPLAN spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III, IČO: 27497763.

Elektronické podání nabídky je nutné provést prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/obec-uholicky/elektronickyprijem/21766
Předpokládaná hodnota: 13 955 533,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.03.2019 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 25.04.2019

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 1,27 MB 15.02.2019  17:12 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 3,27 MB 15.02.2019  17:16 
2. Příloha č. 1 ZD DOC 0,03 MB 15.02.2019  17:19 
3. Příloha č.2 ZD XLSX 0,31 MB 15.02.2019  17:19 
4. Příloha č.3 ZD DOC 0,18 MB 15.02.2019  17:20 
5. Příloha č.4 ZD ZIP 31,48 MB 15.02.2019  17:21 
6. Příloha č.5 ZD DOC 0,06 MB 15.02.2019  17:21 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD /Dodatečná informace k ZD č.1 PDF 0,62 MB 04.03.2019  13:26 
2. Příloha k vysvětlení ZD č.1 - Výkres B.1.19 PDF 0,43 MB 04.03.2019  13:27 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,84 MB 14.03.2019  12:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva Zadavatele PDF 0,28 MB 06.05.2019  23:31 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená SOD PDF 6,58 MB 25.04.2019  15:30 
2. Rozpočet k uzavřené SOD PDF 29,48 MB 25.04.2019  15:31 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
15.02.2019 13:55:34 Zakázka zveřejněna  
15.02.2019 13:55:39 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.02.2019 13:55:33" na "15.02.2019 13:55:34" Ing. Petra Studecká
15.02.2019 14:15:38 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace Nad Parkem – Haškova, Úholičky, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná SNOWPLAN spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III, IČO: 27497763." na "Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace Nad Parkem – Haškova, Úholičky, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná SNOWPLAN spol. s r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III, IČO: 27497763. Elektronické podání nabídky je nutné provést prostřednictvím elektronického nástroje na adrese: https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/obec-uholicky/elektronickyprijem/21766" Ing. Petra Studecká
15.02.2019 17:12:15 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
15.02.2019 17:16:02 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
15.02.2019 17:19:31 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
15.02.2019 17:19:56 Přidání dokumentu "Příloha č.2 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
15.02.2019 17:20:19 Přidání dokumentu "Příloha č.3 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
15.02.2019 17:21:32 Přidání dokumentu "Příloha č.4 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
15.02.2019 17:21:54 Přidání dokumentu "Příloha č.5 ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
04.03.2019 13:26:24 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD /Dodatečná informace k ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
04.03.2019 13:27:25 Přidání dokumentu "Příloha k vysvětlení ZD č.1 - Výkres B.1.19", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
14.03.2019 12:00:15 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
25.04.2019 15:30:34 Přidání dokumentu "Uzavřená SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
25.04.2019 15:31:19 Přidání dokumentu "Rozpočet k uzavřené SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká
06.05.2019 23:31:50 Přidání dokumentu "Písemná zpráva Zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Petra Studecká

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora