Obec Podolí

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Podolí

Podolí 1, Podolí, 66403

IČO: 00282332

Telefon: 544 247 636

E-mail: obec@podoliubrna.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.podoliubrna.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

PAVLUN s.r.o., Pivovarská 513/5c, Vyškov, 68201

Milan Pavlun

tel.: 603251031

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz


Detail zakázky

Název zakázky: III/37370 Podolí průtah
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-007404 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 29.03.2018   11:56
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: edná se o rekonstrukci stávající komunikace III. třídy, výstavbu nového chodníku a parkovacího pruhu podél komunikace, a výstavbu autobusových zastávek.
Stávající konstrukční vrstvy komunikace budou vybourány a bude provedena výměna podloží. Komunikace bude provedena z asfaltového betonu, navržená šířka komunikace je 6,5m.
Vše dle projektové dokumentace stavby s názvem „Obec Podolí – obnova ulice Výhon“
Předpokládaná hodnota: 21 588 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 04.05.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 04.03.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 23 599 783,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 28 555 737,00 CZK
Datum ukončení plnění: 16.07.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 23 897 974,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 28 916 549,00 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,26 MB 29.03.2018  11:56 
2. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE – REVIZE č.1, PDF 0,27 MB 05.04.2018  10:48 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,60 MB 29.03.2018  11:56 
2. Příloha č.1 ZD editovatelná forma DOC 0,06 MB 29.03.2018  11:56 
3. Příloha č. 2.1 ZD editovatelná forma DOCX 0,08 MB 29.03.2018  11:56 
4. Příloha č. 2.2 ZD editovatelná forma DOCX 0,08 MB 29.03.2018  11:56 
5. Příloha č. 3 ZD Projektová dokumentace RAR 74,25 MB 29.03.2018  11:56 
6. Příloha č. 4 ZD Výkaz výměr RAR 74,25 MB 29.03.2018  11:56 
7. Příloha č. 4 ZD Právní akt PDF 0,73 MB 29.03.2018  11:56 
8. Příloha č. 4 ZD Výkaz výměr - Revize č.1 RAR 0,63 MB 05.04.2018  10:46 
9. Příloha č. 4 ZD Výkaz výměr - Revize č.2 ZIP 0,68 MB 24.04.2018  16:58 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č.01 PDF 0,20 MB 05.04.2018  10:44 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č.02 PDF 0,24 MB 13.04.2018  18:11 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č.03 PDF 0,24 MB 24.04.2018  16:57 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace č.04 PDF 0,19 MB 26.04.2018  14:04 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,18 MB 08.06.2018  10:35 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo na plnění předmětné zakázky - Stavba 1 PDF 1,85 MB 07.06.2018  05:25 
2. Smlouva o dílo na plnění předmětné zakázky - Stavba 2 PDF 1,72 MB 07.06.2018  05:26 
3. Dodatek SoD č.1 - Stavba 1 PDF 3,35 MB 09.10.2018  07:47 
4. Dodatek SoD č.1 - Stavba 2 PDF 0,09 MB 23.12.2018  10:55 
5. Dodatek SoD č.2 - Stavba 1 PDF 4,66 MB 23.12.2018  10:57 
6. Dodatek SoD č.2 - Stavba 2 PDF 0,09 MB 23.12.2018  10:57 
7. Dodatek SoD č.3 - Stavba 2 PDF 0,09 MB 23.02.2019  06:09 
8. Dodatek SoD č.3 - Stavba 1 PDF 2,18 MB 13.03.2019  06:01 
9. Dodatek SoD č.4 Stavba 1 PDF 8,24 MB 04.06.2019  10:33 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,13 MB 15.08.2019  06:27 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SWIETELSKI stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKI stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA   48035599 CZ NE 21 178 956,00 CZK 25 626 537,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 23 897 974,00 CZK   28 916 549,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
29.03.2018 11:56:24 Zakázka zveřejněna  
05.04.2018 10:39:19 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.04.2018 10:00:00" na "30.04.2018 10:00:00" Milan Pavlun
05.04.2018 10:44:57 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.01", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
05.04.2018 10:46:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 ZD Výkaz výměr - Revize č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
05.04.2018 10:48:35 Přidání dokumentu "KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE – REVIZE č.1,", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
13.04.2018 18:11:40 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.02", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
24.04.2018 16:57:00 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.04.2018 10:00:00" na "03.05.2018 10:00:00" Milan Pavlun
24.04.2018 16:57:56 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.03", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
24.04.2018 16:58:45 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 ZD Výkaz výměr - Revize č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
26.04.2018 14:04:07 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.04", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
26.04.2018 14:04:32 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.05.2018 10:00:00" na "04.05.2018 10:00:00" Milan Pavlun
07.06.2018 5:20:10 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"" Vítěz="Ne"" Milan Pavlun
07.06.2018 5:20:38 Editace účastníka řízení změna "Název Účastník" z hodnoty "" na "SWIETELSKI stavební s.r.o. Odštěpný závod: SWIETELSKI stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA" Milan Pavlun
07.06.2018 5:21:48 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Pavlun
07.06.2018 5:21:48 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "21178956.00" Milan Pavlun
07.06.2018 5:23:28 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "21178956.00" Milan Pavlun
07.06.2018 5:23:28 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "25626537.00" Milan Pavlun
07.06.2018 5:25:36 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo na plnění předmětné zakázky - Stavba 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
07.06.2018 5:26:32 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo na plnění předmětné zakázky - Stavba 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
08.06.2018 10:35:45 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
09.10.2018 7:47:34 Přidání dokumentu "Dodatek SoD č.1 - Stavba 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
23.12.2018 10:55:49 Přidání dokumentu "Dodatek SoD č.1 - Stavba 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
23.12.2018 10:57:02 Přidání dokumentu "Dodatek SoD č.2 - Stavba 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
23.12.2018 10:57:46 Přidání dokumentu "Dodatek SoD č.2 - Stavba 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
23.12.2018 10:58:05 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " edná se o rekonstrukci stávající komunikace III. třídy, výstavbu nového chodníku a parkovacího pruhu podél komunikace, a výstavbu autobusových zastávek. Stávající konstrukční vrstvy komunikace budou vybourány a bude provedena výměna podloží. Komunikace bude provedena z asfaltového betonu, navržená šířka komunikace je 6,5m. Vše dle projektové dokumentace stavby s názvem „Obec Podolí – obnova ulice Výhon“ " na "edná se o rekonstrukci stávající komunikace III. třídy, výstavbu nového chodníku a parkovacího pruhu podél komunikace, a výstavbu autobusových zastávek. Stávající konstrukční vrstvy komunikace budou vybourány a bude provedena výměna podloží. Komunikace bude provedena z asfaltového betonu, navržená šířka komunikace je 6,5m. Vše dle projektové dokumentace stavby s názvem „Obec Podolí – obnova ulice Výhon“ " Milan Pavlun
23.02.2019 6:09:10 Přidání dokumentu "Dodatek SoD č.3 - Stavba 2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
13.03.2019 6:01:47 Přidání dokumentu "Dodatek SoD č.3 - Stavba 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
13.03.2019 6:10:18 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "21178956.00" na "23599783.00" Milan Pavlun
13.03.2019 6:10:18 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "25626537.00" na "28555737.00" Milan Pavlun
04.06.2019 10:08:59 Přidání dokumentu "Dodatek SoD č.4 Stavba 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
04.06.2019 10:31:53 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek SoD č.4 Stavba 1" Milan Pavlun
04.06.2019 10:33:51 Přidání dokumentu "Dodatek SoD č.4 Stavba 1", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
15.08.2019 6:23:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Milan Pavlun
15.08.2019 6:25:31 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "23897974.00" Milan Pavlun
15.08.2019 6:25:31 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "28916549.00" Milan Pavlun
15.08.2019 6:27:22 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora