Obec Podolí

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Podolí

Podolí 1, Podolí, 66403

IČO: 00282332

Telefon: 544 247 636

E-mail: obec@podoliubrna.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.podoliubrna.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Podolí, POdolí 395, Podolí, 66403

Ing. Vítězslav ELiáš

tel.: 602501784

e-mail: starosta@podoliubrna.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce I.NP Základní školy Podolí
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.05.2014   15:28
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmět díla spočívá v provedení a obstarání veškerých prací potřebných k dokončení veřejné zakázky „Rekonstrukce I.NP Základní školy Podolí“ a jejích úspěšném předání zadavateli. Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr. Sestává z jednoho stavebního objektu, jehož součástí mimo stavební práce je i PD a výkaz výměr pro realizaci ZTI, ÚT a elektroinstalace.
Předpokládaná hodnota: 2 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17. 3. 2014 15:30 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 825 730,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 209 133,00 CZK
Datum ukončení plnění: 25.08.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 068 821,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 503 273,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,43 MB 23.05.2014  15:28 
2. Smlouva o dílo_Příloha č.1 PDF 0,67 MB 23.05.2014  15:28 
3. Smlouva o dílo_Příloha č.2 PDF 0,51 MB 23.05.2014  15:28 
4. Smlouva o dílo_Příloha č.3 PDF 2,54 MB 23.05.2014  15:28 
5. Smlouva o dílo_Příloha č.4 PDF 0,37 MB 23.05.2014  15:28 
6. Dodatek č.1 SOD PDF 0,43 MB 25.08.2014  18:55 
7. Dodatek č.1 SOD_Příloha č.1 PDF 0,05 MB 25.08.2014  18:56 
8. Dodatek č.1 SOD_Příloha č.2 PDF 0,05 MB 25.08.2014  18:56 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Kontest s.r.o.   27715019 CZ NE 2 209 133,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 2 068 821,00 CZK   2 503 273,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
23. 5. 2014 15:28:09 Zakázka zveřejněna  
25. 8. 2014 18:55:44 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vítězslav Eliáš
25. 8. 2014 18:56:30 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD_Příloha č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vítězslav Eliáš
25. 8. 2014 18:56:52 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SOD_Příloha č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vítězslav Eliáš
29. 3. 2018 16:03:14 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "3068821.00" Ing. Vítězslav Eliáš
29. 3. 2018 16:03:14 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2503273.00" Ing. Vítězslav Eliáš
29. 3. 2018 16:04:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3068821.00" na "2068821.00" Ing. Vítězslav Eliáš
29. 3. 2018 16:05:24 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Vítězslav Eliáš
29. 3. 2018 16:05:24 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "23.05.2014 15:28:08" na "23.05.2014 15:28:09" Ing. Vítězslav Eliáš

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora