Obec Podolí

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Podolí

Podolí 1, Podolí, 66403

IČO: 00282332

Telefon: 544 247 636

E-mail: obec@podoliubrna.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.podoliubrna.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, 60200

Mgr. Daniela Baráková

tel.: +420732561815

e-mail: daniela.barakova@ashpa.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rozšíření sběrného dvora Podolí
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.02.2022   17:44
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky v rámci zhotovení díla, a to sběrného dvora v obci Podolí u Brna. VZ je rozdělena na dvě samostatné části:
Předpokládaná hodnota: 881 587,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11.01.2022 8:30 hodin
Datum ukončení plnění: 30.06.2022

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva_vybavení část č.1 PDF 0,67 MB 28.02.2022  17:44 
2. Smlouva o dílo - st. práce část č.2 PDF 19,57 MB 01.03.2022  09:48 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazená cena za plnění zakázky PDF 0,35 MB 27.10.2022  16:34 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KOVOK kontejnery s.r.o.   04639642 CZ NE 767 500,00 CZK 928 675,00 CZK ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ELKOPLAST CZ, s.r.o.   25347942 CZ NE 761 550,00 CZK 921 475,50 CZK  
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
důvod :
  neschopnost dodržet termín plnění
 

Datum uzavření smlouvy: 28.02.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 767 500,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 928 675,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.06.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 767 500,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 928 675,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 767 500,00 CZK   928 675,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SWIETELSKI stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 518 119,50 CZK 626 924,60 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 22.02.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 518 119,50 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 626 924,60 CZK
Datum ukončení plnění: 31.05.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 518 119,50 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 626 924,60 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 518 119,50 CZK   626 924,60 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.02.2022 17:44:10 Zakázka zveřejněna  
28.02.2022 17:45:08 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Ing. Vítězslav Eliáš
01.03.2022 9:43:52 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "543000.00" na "881587.00" Milan Pavlun
01.03.2022 9:43:52 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Zahájeno" Milan Pavlun
01.03.2022 9:43:52 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.02.2022 17:44:09" na "28.02.2022 17:44:10" Milan Pavlun
01.03.2022 9:48:05 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - st. práce část č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
01.03.2022 9:49:05 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do sběrného dvora." na "Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky v rámci zhotovení díla, a to sběrného dvora v obci Podolí u Brna. VZ je rozdělena na dvě samostatné části:" Milan Pavlun
01.03.2022 9:56:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Milan Pavlun
01.03.2022 9:59:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Zahájeno" Milan Pavlun
27.10.2022 13:57:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Ing. Vítězslav Eliáš
27.10.2022 16:34:50 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena za plnění zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
27.10.2022 16:39:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Milan Pavlun
28.02.2022 17:45:08 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Vítězslav Eliáš
28.02.2022 17:45:08 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "767500.00" Ing. Vítězslav Eliáš
28.02.2022 17:45:08 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "928675.00" Ing. Vítězslav Eliáš
28.02.2022 17:45:08 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P22V00000002" Ing. Vítězslav Eliáš
28.02.2022 17:45:08 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.02.2022 17:38:00" na "28.02.2022 17:44:09" Ing. Vítězslav Eliáš
27.10.2022 13:57:39 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Ing. Vítězslav Eliáš
27.10.2022 13:57:39 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.02.2022 17:44:09" na "28.02.2022 17:44:10" Ing. Vítězslav Eliáš
27.10.2022 16:39:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "767500.00" Milan Pavlun
27.10.2022 16:39:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "928675.00" Milan Pavlun
01.03.2022 9:54:22 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKI stavební s.r.o." Vítěz="Ano"" Milan Pavlun
01.03.2022 9:56:47 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Pavlun
01.03.2022 9:56:47 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "518119.50" Milan Pavlun
01.03.2022 9:56:47 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "626924.60" Milan Pavlun
01.03.2022 9:56:47 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P22V00000002" Milan Pavlun
01.03.2022 9:56:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.02.2022 17:38:00" na "28.02.2022 17:44:10" Milan Pavlun
27.10.2022 16:39:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Milan Pavlun
27.10.2022 16:39:31 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "518119.50" Milan Pavlun
27.10.2022 16:39:31 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "626924.60" Milan Pavlun

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora