Obec Podolí

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Podolí

Podolí 1, Podolí, 66403

IČO: 00282332

Telefon: 544 247 636

E-mail: obec@podoliubrna.cz ,  |   Internetová adresa: http://www.podoliubrna.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

PAVLUN s.r.o., Pivovarská 513/5c, Vyškov, 68201

Milan Pavlun

tel.: +420 603251031

e-mail: pavlunmilan@centrum.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Restaurování kulturních památek v Podolí
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 01.08.2019   12:41
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: ředmětem plnění veřejné zakázky je:
- provedení všech potřebných prací a dodávek pro realizaci stavební akce s názvem „Restaurování kulturních památek v Podolí“ (dále také dílo).
Zadavatel umožňuje podat nabídku na celý předmět zakázky nebo na libovolné samostatnou část předmětu zakázky. Předmět zakázky je členěný na tyto samostatné části:
Část č. I. Kulturní památky zapsané v Ústřední seznam kulturních památek (ÚSKP)
Část č. II: Památky místního významu
Předpokládaná hodnota: 1 151 050,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 19. 7. 2019 12:00 hodin
Datum ukončení plnění: 31.08.2020

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 11,89 MB 01.08.2019  12:41 
2. Dodatek č.1 SoD PDF 3,40 MB 13.12.2019  05:34 
3. Dodatek č.2 SoD PDF 1,04 MB 28.07.2020  16:02 
4. Dodatek č.3 SOD PDF 3,73 MB 29.07.2020  06:41 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny PDF 0,22 MB 16.10.2020  16:32 
2. Výše skutečně uhrazené ceny - oprava PDF 0,16 MB 05.03.2021  15:43 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Petr Vojáček   69682381 CZ NE 721 950,00 CZK 873 560,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 28.07.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 260 350,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 525 024,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 482 674,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 794 036,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 1 482 674,00 CZK   1 794 036,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Bc. Petr Vojáček   69682381 CZ NE 402 100,00 CZK 486 541,00 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 11.12.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 429 200,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 519 332,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2020

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
1. 8. 2019 12:41:24 Zakázka zveřejněna  
10. 9. 2019 6:06:18 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "11510500.00" na "1151050.00" Milan Pavlun
10. 9. 2019 6:06:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.08.2019 12:41:23" na "01.08.2019 12:41:24" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:30:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:34:19 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 SoD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
28. 7. 2020 16:02:24 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 SoD ", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
29. 7. 2020 6:41:59 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
16. 10. 2020 16:32:09 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Milan Pavlun
16. 1. 2021 12:44:07 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Milan Pavlun
5. 3. 2021 15:43:34 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny - oprava", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vítězslav Eliáš
13. 12. 2019 5:30:48 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:30:48 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "1124050.00" na "761550.00" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:30:48 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "1360100.00" na "921476.00" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:30:48 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P19V00000002" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:30:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.08.2019 12:33:00" na "01.08.2019 12:41:24" Milan Pavlun
29. 7. 2020 6:40:55 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "761550.00" na "1260350.00" Milan Pavlun
29. 7. 2020 6:40:55 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "921476.00" na "1525024.00" Milan Pavlun
16. 10. 2020 16:35:44 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1482674.00" Milan Pavlun
16. 10. 2020 16:35:44 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1794036.00" Milan Pavlun
16. 10. 2020 16:36:03 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:32:14 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:32:14 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "429200.00" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:32:14 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "519332.00" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:32:14 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P19V00000002" Milan Pavlun
13. 12. 2019 5:32:15 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.08.2019 12:33:00" na "01.08.2019 12:41:24" Milan Pavlun
16. 1. 2021 12:44:07 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Milan Pavlun

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora