Obec Hrobce

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Hrobce

Ke Hřišti 14, Hrobce, 41183

IČO: 00263664

Telefon: 416 848 023

E-mail: info@hrobce.cz,  |   Internetová adresa: http://www.hrobce.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Splašková kanalizace Rohatce
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
367441 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 23.09.2013   08:28
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Rohatce s přečerpáním splaškových vod do kanalizačního systému obce Hrobce ústící na stávající ČOV. Celková délka gravitačních stok a výtlaků je 4,427 km.
Předpokládaná hodnota: 20 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 10. 2013 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.11.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 8 957 649,90 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 11 163 919,07 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZD část 1 Pokyny pro zpracování nabídky ZIP 0,21 MB 23.09.2013  08:36 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZD část 2 Návrh smlouvy o dílo DOC 0,21 MB 23.09.2013  08:33 
2. Část 3 ZD - Soupis prací ZIP 0,27 MB 23.09.2013  08:33 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č.1 PDF 0,12 MB 26.09.2013  12:20 
2. Příloha k DI č. 2 - Rekapitulace XLS 0,02 MB 03.10.2013  17:18 
3. Příloha k DI č. 2 - Soupis prací XLS 1,08 MB 03.10.2013  17:19 
4. Příloha k DI č.2 TZ ČSOV PDF 1,14 MB 03.10.2013  17:19 
5. Příloha k DI č. 2 TZ - PD PDF 0,08 MB 03.10.2013  17:20 
6. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,47 MB 03.10.2013  17:24 
7. Dodatečná informace č. 3 PDF 0,19 MB 08.10.2013  16:05 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění VZ § 156 PDF 0,37 MB 23.09.2013  08:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,11 MB 04.12.2013  13:08 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo se zhotovitelem PDF 2,67 MB 04.12.2013  13:09 
2. Smlouva se zhotovitelem - přílohy PDF 0,47 MB 04.12.2013  13:09 
3. dodatek ke smlouvě PDF 0,47 MB 01.08.2014  13:58 
4. dodatek ke smlouvě PDF 0,58 MB 01.08.2014  13:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   INFRATECH, s.r.o.   27315240 CZ NE 8 957 649,90 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
23. 9. 2013 8:28:00 Zakázka zveřejněna  
23. 9. 2013 8:28:21 Založeno nové řízení Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:28:22 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "07.02.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:28:25 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.09.2013 09:00:00" na "16.10.2013 16:00:00" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:33:06 Přidání dokumentu "ZD část 2 Návrh smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:33:43 Přidání dokumentu "Část 3 ZD - Soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:34:22 Přidání dokumentu "Odůvodnění VZ § 156", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:35:26 Přidání dokumentu "ZD část 3 - Pokyny pro zpracování nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:35:49 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - ZD část 3 - Pokyny pro zpracování nabídky" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:36:25 Přidání dokumentu "ZD část 1 Pokyny pro zpracování nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:38:32 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "367441" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:40:11 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:40:11 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000001" Ing. Luboš Matek
23. 9. 2013 8:40:11 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "23.09.2013" na "23.09.2013 08:40:11" Ing. Luboš Matek
26. 9. 2013 12:20:30 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:17:34 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:18:01 Přidání dokumentu "Příloha k DI č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:18:42 Přidání dokumentu "Příloha k DI č. 2 - Rekapitulace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:19:06 Přidání dokumentu "Příloha k DI č. 2 - Soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:19:45 Přidání dokumentu "Příloha k DI č.2 TZ ČSOV ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:20:16 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Příloha k DI č. 2" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:20:40 Přidání dokumentu "Příloha k DI č. 2 TZ - PD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:22:36 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Dodatečné informace č. 2" Ing. Luboš Matek
3. 10. 2013 17:24:03 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
8. 10. 2013 16:05:47 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
4. 12. 2013 13:08:16 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
4. 12. 2013 13:09:09 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo se zhotovitelem", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
4. 12. 2013 13:09:47 Přidání dokumentu "Smlouva se zhotovitelem - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
4. 12. 2013 13:23:23 Přidán nový účastník "IČ="27315240 " Název:"INFRATECH, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Luboš Matek
4. 12. 2013 13:24:22 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "8957649.90" Ing. Luboš Matek
4. 12. 2013 13:24:22 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "11163919.07" Ing. Luboš Matek
1. 8. 2014 13:58:33 Přidání dokumentu "dodatek ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
1. 8. 2014 13:59:06 Přidání dokumentu "dodatek ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Luboš Matek
1. 8. 2014 13:59:28 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "23.09.2013 08:40:11" na "23.09.2013" Ing. Luboš Matek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora