Obec Otaslavice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, Otaslavice, 79806

IČO: 00288586

Telefon: 582 370 721

E-mail: starosta@otaslavice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.otaslavice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

REGARTSERVIS s.r.o., Vodova 1549/16, Brno, 61200

Bc. Lýdia Regéciová

tel.: 727913507

e-mail: regeciova@regartservis.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce komunikace pod bytovkou-2
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.05.2018   10:47
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem díla je provedení opravy místní komunikace a chodníku od RD č.p.298 po RD č.p. 313 na pozemcích p.č.1013, 1055 a 1086 v k.ú. Otaslavice dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Jaromír Vláčil v červenci 2016 a v souladu se stavebním povolením č.j.PVMU 156481/2017 41 ze dne 6.12.2017. Součástí díla je provedení zemních prací pro přeložku sdělovacích kabelů CETIN.
Předpokládaná hodnota: 2 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 4. 4. 2018 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 635 594,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 189 069,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 545 828,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 080 452,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,87 MB 18.05.2018  10:47 
2. Dodatek č.1 PDF 2,03 MB 09.07.2018  15:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.   25869523 CZ NE 2 635 594,00 CZK 3 189 069,00 CZK ANO
2.       CZ NE      

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 2 545 828,00 CZK   3 080 452,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18. 5. 2018 10:47:28 Zakázka zveřejněna  
9. 7. 2018 15:00:50 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
12. 10. 2018 10:00:00 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2545828.00" Marek Hýbl
12. 10. 2018 10:00:00 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3080452.00" Marek Hýbl
12. 10. 2018 10:00:47 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem díla je provedení opravy místní komunikace a chodníku od RD č.p.298 po RD č.p. 313 na pozemcích p.č.1013, 1055 a 1086 v k.ú. Otaslavice dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Jaromír Vláčil v červenci 2016 a v souladu se stavebním povolením č.j.PVMU 156481/2017 41 ze dne 6.12.2017. Součástí díla je provedení zemních prací pro přeložku sdělovacích kabelů CETIN." na "Předmětem díla je provedení opravy místní komunikace a chodníku od RD č.p.298 po RD č.p. 313 na pozemcích p.č.1013, 1055 a 1086 v k.ú. Otaslavice dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Jaromír Vláčil v červenci 2016 a v souladu se stavebním povolením č.j.PVMU 156481/2017 41 ze dne 6.12.2017. Součástí díla je provedení zemních prací pro přeložku sdělovacích kabelů CETIN." Marek Hýbl
12. 10. 2018 10:00:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Marek Hýbl

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora