Obec Otaslavice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, Otaslavice, 79806

IČO: 00288586

Telefon: 582 370 721

E-mail: starosta@otaslavice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.otaslavice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

BlueFort s.r.o.,, Bubenská 421/3, Praha, 17000

Mgr. Alena Dušková

tel.: 774075452

e-mail: duskova@dlc.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba sběrného dvora pro obec Otaslavice-technologická část
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.01.2018   14:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je 1 ks kolového nakladače, 4 ks kontejnerových nádob plastových o objemu 1100 l, 2 ks kontejnerů zastřešených, 3 ks kontejnerů nízkých, 5 ks kontejnerů s otvírací bočnicí a 1 ks stabilní automobilové váhy. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
Předpokládaná hodnota: 2 296 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22. 1. 2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.03.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 228 600,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 696 606,00 CZK
Datum ukončení plnění: 17.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 228 600,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 696 606,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,16 MB 04.01.2018  14:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,21 MB 04.01.2018  14:00 
2. PŘÍLOHA 1 Závazný návrh smlouvy_Otaslavice DOC 0,29 MB 04.01.2018  14:00 
3. PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_Otaslavice DOC 0,05 MB 04.01.2018  14:00 
4. PŘÍLOHA 3 KRYCÍ LIST_Otaslavice DOC 0,05 MB 04.01.2018  14:00 
5. PŘÍLOHA 4 – Seznam poddodavatelu_Otaslavice DOC 0,04 MB 04.01.2018  14:00 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 1,55 MB 08.02.2018  09:47 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,46 MB 14.03.2018  17:41 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 9,49 MB 12.03.2018  19:02 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   HITL, s.r.o.   25321765 CZ NE 2 295 000,00 CZK 2 776 950,00 CZK  
2.   MEVA-Ostrava, s.r.o.   64088707 CZ NE 2 228 600,00 CZK 2 696 606,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 2 228 600,00 CZK   2 696 606,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
4. 1. 2018 14:00:14 Zakázka zveřejněna  
8. 2. 2018 9:47:31 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
8. 2. 2018 9:49:07 Přidán nový účastník "IČ="25321765 " Název:"HITL, s.r.o." Vítěz="Ne"" Marek Hýbl
8. 2. 2018 9:50:00 Přidán nový účastník "IČ="64088707 " Název:"MEVA-Ostrava, s.r.o." Vítěz="Ano"" Marek Hýbl
12. 3. 2018 19:00:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2228600.00" Marek Hýbl
12. 3. 2018 19:00:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2696606.00" Marek Hýbl
12. 3. 2018 19:02:03 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
14. 3. 2018 17:41:37 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
4. 1. 2019 9:40:51 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2228600.00" Marek Hýbl
4. 1. 2019 9:40:51 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2696606.00" Marek Hýbl
4. 1. 2019 9:45:41 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je 1 ks kolového nakladače, 4 ks kontejnerových nádob plastových o objemu 1100 l, 2 ks kontejnerů zastřešených, 3 ks kontejnerů nízkých, 5 ks kontejnerů s otvírací bočnicí a 1 ks stabilní automobilové váhy. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii." na "Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je 1 ks kolového nakladače, 4 ks kontejnerových nádob plastových o objemu 1100 l, 2 ks kontejnerů zastřešených, 3 ks kontejnerů nízkých, 5 ks kontejnerů s otvírací bočnicí a 1 ks stabilní automobilové váhy. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii." Marek Hýbl
4. 1. 2019 9:45:41 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Marek Hýbl

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora