Obec Otaslavice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, Otaslavice, 79806

IČO: 00288586

Telefon: 582 370 721

E-mail: starosta@otaslavice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.otaslavice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

BlueFort s.r.o.,, Bubenská 421/3, Praha, 17000

Mgr. Alena Dušková

tel.: 774075452

e-mail: duskova@dlc.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Výstavba sběrného dvora pro obec Otaslavice-technologická část
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 30.10.2017   14:34
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je 1 ks kolového nakladače, 4 ks kontejnerových nádob plastových o objemu 1100 l, 2 ks kontejnerů zastřešených, 3 ks kontejnerů nízkých, 5 ks kontejnerů s otvírací bočnicí a 1 ks stabilní automobilové váhy. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
Předpokládaná hodnota: 2 296 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 11. 2017 11:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. R O Z H O D N U T Í O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PDF 0,10 MB 15.11.2017  12:50 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,17 MB 30.10.2017  14:34 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,21 MB 30.10.2017  14:34 
2. PŘÍLOHA 1 Závazný návrh smlouvy_Otaslavice DOC 0,29 MB 30.10.2017  14:34 
3. PŘÍLOHA 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_Otaslavice DOC 0,05 MB 30.10.2017  14:34 
4. PŘÍLOHA 3 KRYCÍ LIST_Otaslavice DOC 0,05 MB 30.10.2017  14:34 
5. PŘÍLOHA 4 – Seznam poddodavatelu_Otaslavice DOC 0,04 MB 30.10.2017  14:34 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
30. 10. 2017 14:34:50 Zakázka zveřejněna  
15. 11. 2017 12:50:55 Přidání dokumentu "R O Z H O D N U T Í O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
20. 12. 2017 11:18:12 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Marek Hýbl

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora