Obec Otaslavice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, Otaslavice, 79806

IČO: 00288586

Telefon: 582 370 721

E-mail: starosta@otaslavice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.otaslavice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

VIOLETTE, s.r.o., Tovární 1197/42a, Olomouc, 77900

Ing. Monika Medková

tel.: +420 585242713

e-mail: monika.medkova@violette-sro.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Přírodní koupací biotop Otaslavice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-017886 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 04.07.2017   08:42
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je areál veřejného přírodního koupaliště, který bude sloužit pro rekreační účely.

Přírodní koupací biotop včetně biologické části a technologie
Koupací biotop je vytvořen jako objekt fyzicky oddělující vodu od podloží. V závislosti na požadované hloubce a poloze je pak provedeno odpovídající stavební řešení.
Vnitřní, nejhlubší část je tvořena obvodovým železobetonovým stěnovým korpusem (stávajícím či novým), nový bude proveden ze systému ztraceného bednění. Dno tvoří původní konstrukce bazénu. Následuje hydroizolační souvrství uložené na ochranné vyrovnávací vrstvě jemného štěrku či písku.
Nášlapnou a pohledovou vrstvu chodníku okolo biotopu a ve všech částech biotopu kromě plavecké části bude tvořit kompozitně spojené kamenivo. Pojivem je epoxidová pryskyřice. Svislé konstrukce a hluboká část je tvořena přímo hydroizolační folií zelené barvy.
Nerezová madla v místech vstupů budou kotvena do betonových patek.
Biologická část je vytvořena terénními úpravami hrázováním jako umělá laguna vybavená hydroizolační vrstvou.
Budou provedeny nezbytné technologické rozvody pro cirkulační okruhy biotopu. Veškeré technologické vedení bude přivedeno do technologické šachty, odtud bude voda tlačena čerpadly přes vstupní filtraci do biologické části.
Objekt technologie je tvořen stěnami ze ztraceného bednění, částečně krytý v zemi, platformy pro filtry jsou oploceny.
Podrobně je SO 01 popsán v samostatné technické zprávě

Předpokládaná hodnota: 17 290 539,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 31. 7. 2017 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 16 900 907,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 20 450 097,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 14 928 078,29 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 18 062 974,71 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zadávací dokumentace pro podání žádostí o účast PDF 1,08 MB 04.07.2017  08:42 
2. zadávací dokumentace pro podání nabídek PDF 0,80 MB 04.07.2017  08:42 
3. Návrh SOD PDF 0,50 MB 04.07.2017  08:42 
4. Projektová dokumentace ZIP 35,37 MB 04.07.2017  08:42 
5. Výkazy výměr ZIP 0,53 MB 04.07.2017  08:42 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele PDF 0,71 MB 02.10.2017  14:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,47 MB 30.10.2017  14:27 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podepsaná SOD PDF 4,83 MB 30.10.2017  14:23 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo "PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP oTASLAVICE" PDF 1,65 MB 04.06.2018  15:27 
3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo "PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP OTASLAVICE" PDF 6,87 MB 18.07.2018  17:07 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Gardenline s.r.o.   27263827 CZ NE 17 106 927,00 CZK 20 699 382,00 CZK  
2.   POHL CZ a.s.   25606468 CZ NE 17 970 884,00 CZK 21 744 770,00 CZK  
3.   IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.   25869523 CZ NE 16 900 907,00 CZK 20 450 097,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 14 928 078,29 CZK   18 062 974,71 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
RESTA s.r.o. 14616807    Česká republika
GEPROIS 61945315    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
4. 7. 2017 8:42:18 Zakázka zveřejněna  
2. 10. 2017 14:00:08 Přidání dokumentu "Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
2. 10. 2017 14:00:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.07.2017 08:42:17" na "04.07.2017 08:42:18" Marek Hýbl
30. 10. 2017 12:36:30 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "P17V00000001" na "P17V00000002" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:23:15 Přidání dokumentu "Podepsaná SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:24:32 Přidání dokumentu "Výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:25:49 Přidání dokumentu "Položkový rozpočet č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:26:56 Přidání dokumentu "Položkový rozpočet č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:27:21 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:28:42 Přidán nový účastník "IČ="27263827 " Název:"Gardenline s.r.o." Vítěz="Ne"" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:29:54 Přidán nový účastník "IČ="25606468 " Název:"POHL CZ a.s." Vítěz="Ne"" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:31:22 Přidán nový účastník "IČ="25869523 " Název:"IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s." Vítěz="Ano"" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:32:06 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "16900907.00" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:32:06 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "20450097.00" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:32:34 Přidán nový účastník "IČ="14616807 " Název:"RESTA s.r.o." Vítěz="Ne"" Marek Hýbl
30. 10. 2017 14:33:11 Přidán nový účastník "IČ="61945315 " Název:"GEPROIS" Vítěz="Ne"" Marek Hýbl
7. 11. 2017 8:17:03 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Výkaz výměr" Marek Hýbl
7. 11. 2017 8:17:17 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Položkový rozpočet č.1" Marek Hýbl
7. 11. 2017 8:17:26 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Položkový rozpočet č.2" Marek Hýbl
4. 6. 2018 15:27:17 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo "PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP oTASLAVICE"", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
18. 7. 2018 17:07:24 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo "PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP OTASLAVICE"", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
21. 8. 2018 10:45:51 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "14928078.29" Marek Hýbl
21. 8. 2018 10:45:51 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "18411296.54" Marek Hýbl
15. 1. 2019 13:53:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "14928078.29" na "31514831.92" Marek Hýbl
15. 1. 2019 13:53:58 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "18411296.54" na "36864832.93" Marek Hýbl
15. 1. 2019 13:55:09 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "31514831.92" na "16586753.63" profil
15. 1. 2019 13:55:09 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "36864832.93" na "18453536.39" profil
30. 1. 2019 15:26:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "16586753.63" na "14928078.29" Marek Hýbl
30. 1. 2019 15:26:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "18453536.39" na "18062974.71" Marek Hýbl

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora