Obec Otaslavice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, Otaslavice, 79806

IČO: 00288586

Telefon: 582 370 721

E-mail: starosta@otaslavice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.otaslavice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Bc. Lýdia Regéciová, Vodova 1549/18, Brno, 61200

Bc. Lýdia Regéciová

tel.: 420 728 040 499

e-mail: regeciova@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: OTASLAVICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V MÍSTNÍ ČÁSTI ALEJE
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 01.04.2015   15:05
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v místní části obce Otaslavice a napojení na stávající stokový systém. Na nově vybudované stoce v délce 380 m bude osazeno 9 ks kanalizačních šachet a 34 odboček pro napojení okolních nemovitostí.
Předpokládaná hodnota: 5 460 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18. 2. 2015 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.03.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 000 252,57 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 374 177,59 CZK
Datum ukončení plnění: 31.07.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 000 252,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 374 177,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,55 MB 01.04.2015  15:05 
2. Dodatek k SOD č.1 PDF 4,11 MB 14.07.2015  12:12 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.   25869523 CZ NE 5 000 252,57 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 5 000 252,00 CZK   5 374 177,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
1. 4. 2015 15:05:42 Zakázka zveřejněna  
14. 7. 2015 12:12:53 Přidání dokumentu "Dodatek k SOD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
3. 9. 2015 9:52:35 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "500252.00" Marek Hýbl
3. 9. 2015 9:52:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5374177.00" Marek Hýbl
3. 9. 2015 9:53:06 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Marek Hýbl
3. 9. 2015 10:08:34 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "500252.00" na "5000252.00" Marek Hýbl

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora