Obec Otaslavice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, Otaslavice, 79806

IČO: 00288586

Telefon: 582 370 721

E-mail: starosta@otaslavice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.otaslavice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

REGARTSERVIS s.r.o., Vodova1549/18, Brno, 61200

Bc. Lýdia Regeciová

tel.: 727913507

e-mail: regeciova@regartservis.cz


Detail zakázky

Název zakázky: "ZTV Otaslavice - SO 01 Komunikace"
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.02.2020   15:01
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem díla je odstranění dočasné krycí vrstvy kameniva, doplnění konstrukčních vrstev komunikace a provedení asfaltového krytu komunikace včetně provedení výškových úprav stávajících kanalizačních šachet, šoupat a uličních vpustí na pozemcích p.č.574, 575 a 983 vše v k.ú. Otaslavice. Součástí díla je vybudování parkovacích ploch.
Předpokládaná hodnota: 2 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 1. 2020 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 11.02.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 256 589,96 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 730 473,85 CZK
Datum ukončení plnění: 30.05.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 372 282,65 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 870 462,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,22 MB 11.02.2020  15:01 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 1,15 MB 01.06.2020  13:48 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   GALVA TRANS s.r.o.   29195446 CZ NE 2 256 589,96 CZK 2 730 473,85 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 2 372 282,65 CZK   2 870 462,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11. 2. 2020 15:01:19 Zakázka zveřejněna  
1. 6. 2020 13:48:41 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Marek Hýbl
12. 6. 2020 8:56:03 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2372282.65" Marek Hýbl
12. 6. 2020 8:56:03 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2870462.00" Marek Hýbl
12. 6. 2020 8:56:36 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Marek Hýbl
12. 6. 2020 8:56:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.02.2020 15:01:18" na "11.02.2020 15:01:19" Marek Hýbl

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora