Obec Lesní Hluboké

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Lesní Hluboké

Lesní Hluboké 46, Lesní Hluboké, 66483

IČO: 00637190

Telefon: 546440271, 724183466

E-mail: starosta@lesnihluboke.cz,  |   Internetová adresa: http://www.lesnihluboke.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Gregor-projekt invest s.r.o., Počítky 18, Žďár nad Sázavou, 59101

Ing. Radek Gregor

tel.: 607806802

e-mail: zakazky@irgzr.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 30.06.2018   23:07
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV pro obec Lesní Hluboké. Veškeré splaškové odpadní vody gravitačně svedeny nebo pomístně přečerpány na novou čistírnu odpadních vod.
Předpokládaná hodnota: 36 430 995,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 7. 2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 25.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 31 873 548,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 38 566 994,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky na zhotovení "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké" PDF 0,94 MB 30.06.2018  23:07 
2. Výzva k podání nabídky na zhotovení "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké"_Doplnění publicity EU PDF 0,96 MB 19.07.2018  16:32 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna PDF 0,55 MB 30.06.2018  23:07 
2. Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna_Doplnění publicity EU PDF 0,32 MB 19.07.2018  20:10 
3. Projektová dokumentace - náhrada Úschovny RAR 45,32 MB 27.09.2018  22:50 
4. Projektová dokumentace_doplnění publicity - náhrada Úschovny PDF 6,66 MB 27.09.2018  22:51 
5. Projektová dokumentace - doplnění v ZIP souboru ZIP 45,85 MB 06.11.2018  11:37 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,04 MB 30.06.2018  23:07 
2. Návrh smlouvy PDF 0,44 MB 30.06.2018  23:07 
3. Rozpočet PDF 2,27 MB 30.06.2018  23:07 
4. Technologie ČOV PDF 0,67 MB 30.06.2018  23:07 
5. Zadávací dokumentace - oprava příloh G a I PDF 1,04 MB 03.07.2018  20:42 
6. Zadávací dokumentace - oprava příloh G a I_Doplnění publicity EU PDF 1,06 MB 19.07.2018  16:52 
7. Návrh smlouvy_Doplnění publicity EU PDF 0,60 MB 19.07.2018  16:54 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení č. 1 k ZD PDF 1,66 MB 13.07.2018  23:55 
2. Vysvětlení č. 2 k ZD PDF 1,48 MB 19.07.2018  16:54 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,60 MB 29.08.2018  19:48 
2. Rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 0,43 MB 29.08.2018  19:49 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zpráva zadavatele o zadávacím řízení na VZ PDF 0,63 MB 27.09.2018  12:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 56,00 MB 27.09.2018  09:15 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   IMOS Brno, a.s.   25322257 CZ NE 33 347 563,00 CZK 40 350 551,23 CZK  
2.   Mertastav s.r.o.   26247461 CZ NE 31 873 548,00 CZK 38 566 994,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
30. 6. 2018 23:07:41 Zakázka zveřejněna  
3. 7. 2018 20:42:19 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace - oprava příloh G a I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
13. 7. 2018 23:55:47 Přidání dokumentu "Vysvětlení č. 1 k ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:32:18 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky na zhotovení "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké"- doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:51:21 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna_Doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:52:19 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace - oprava příloh G a I_Doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:54:13 Přidání dokumentu "Návrh smlouvy_Doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:54:57 Přidání dokumentu "Vysvětlení č. 2 k ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 20:09:22 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna_Doplnění publicity EU" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 20:10:19 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna_Doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
29. 8. 2018 19:48:47 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
29. 8. 2018 19:49:48 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
29. 8. 2018 19:51:15 Přidán nový účastník "IČ="25322257 " Název:"IMOS Brno, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Vladimír Ryšánek
29. 8. 2018 19:53:04 Přidán nový účastník "IČ="26247461 " Název:"Mertastav s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Vladimír Ryšánek
27. 9. 2018 9:15:58 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
27. 9. 2018 12:22:38 Přidání dokumentu "Zpráva zadavatele o zadávacím řízení na VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
27. 9. 2018 12:27:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "31873548.00" Ing. Vladimír Ryšánek
27. 9. 2018 12:27:41 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "38566994.00" Ing. Vladimír Ryšánek
27. 9. 2018 22:44:41 Přidání dokumentu "Zad. dokumentace_Doplnění publicity (náhrada úschovny)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
27. 9. 2018 22:47:43 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Zad. dokumentace_Doplnění publicity (náhrada úschovny)" Ing. Vladimír Ryšánek
27. 9. 2018 22:50:25 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace - náhrada Úschovny", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
27. 9. 2018 22:51:54 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace_doplnění publicity - náhrada Úschovny", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
6. 11. 2018 11:37:05 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace - doplnění v ZIP souboru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora