Obec Lesní Hluboké

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Lesní Hluboké

Lesní Hluboké 46, Lesní Hluboké, 66483

IČO: 00637190

Telefon: 546440271, 724183466

E-mail: starosta@lesnihluboke.cz,  |   Internetová adresa: http://www.lesnihluboke.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Gregor-projekt invest s.r.o., Počítky 18, Žďár nad Sázavou, 59101

Ing. Radek Gregor

tel.: 607806802

e-mail: zakazky@irgzr.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka neukončena 
Datum zveřejnění: 30.06.2018   23:07
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV pro obec Lesní Hluboké. Veškeré splaškové odpadní vody gravitačně svedeny nebo pomístně přečerpány na novou čistírnu odpadních vod.
Předpokládaná hodnota: 36 430 995,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20. 7. 2018 11:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky na zhotovení "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké" PDF 0,94 MB 30.06.2018  23:07 
2. Výzva k podání nabídky na zhotovení "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké"_Doplnění publicity EU PDF 0,96 MB 19.07.2018  16:32 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna PDF 0,55 MB 30.06.2018  23:07 
2. Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna_Doplnění publicity EU PDF 0,32 MB 19.07.2018  20:10 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 1,04 MB 30.06.2018  23:07 
2. Návrh smlouvy PDF 0,44 MB 30.06.2018  23:07 
3. Rozpočet PDF 2,27 MB 30.06.2018  23:07 
4. Technologie ČOV PDF 0,67 MB 30.06.2018  23:07 
5. Zadávací dokumentace - oprava příloh G a I PDF 1,04 MB 03.07.2018  20:42 
6. Zadávací dokumentace - oprava příloh G a I_Doplnění publicity EU PDF 1,06 MB 19.07.2018  16:52 
7. Návrh smlouvy_Doplnění publicity EU PDF 0,60 MB 19.07.2018  16:54 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení č. 1 k ZD PDF 1,66 MB 13.07.2018  23:55 
2. Vysvětlení č. 2 k ZD PDF 1,48 MB 19.07.2018  16:54 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
30. 6. 2018 23:07:41 Zakázka zveřejněna  
3. 7. 2018 20:42:19 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace - oprava příloh G a I", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
13. 7. 2018 23:55:47 Přidání dokumentu "Vysvětlení č. 1 k ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:32:18 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky na zhotovení "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké"- doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:51:21 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna_Doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:52:19 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace - oprava příloh G a I_Doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:54:13 Přidání dokumentu "Návrh smlouvy_Doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 16:54:57 Přidání dokumentu "Vysvětlení č. 2 k ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 20:09:22 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna_Doplnění publicity EU" Ing. Vladimír Ryšánek
19. 7. 2018 20:10:19 Přidání dokumentu "Projektová dokumentace - odkaz na Úschovna_Doplnění publicity EU", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Vladimír Ryšánek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora