Obec Lechovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Lechovice

Lechovice 32, Lechovice, 67163

IČO: 00637424

Telefon: 515 271 206

E-mail: lechovice@volny.cz,  |   Internetová adresa: http://www.obec-lechovice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ALNIO Group s.r.o., Králova 279/9, Brno, 61600

Bc. Lucie Hyráková

tel.: +420734793486

e-mail: hyrakova@dotacnisluzby.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Čištění komunikací v obci Lechovice
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 01.09.2014   16:36
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je dodávku - pořízení strojového vybavení pro úklid zpevněných cest v obci Lechovice. Konkrétně se jedná o zakoupení jednoho kusu komunálního zametacího stroje - samosběrný zametací vůz s čistící nástavbou.
Předpokládaná hodnota: 3 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 17.09.2014 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 568 744,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 318 180,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,67 MB 01.09.2014  16:36 
2. Výzva k podání nabídky (el.podpis) PDF 0,68 MB 01.09.2014  21:21 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,75 MB 01.09.2014  16:36 
2. Zadávací dokumentace (el.podpis) PDF 0,76 MB 02.09.2014  15:43 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky DOC 0,43 MB 01.09.2014  16:36 
2. Příloha č. 2 - ČP o splnění kvalifikace DOC 0,45 MB 01.09.2014  16:36 
3. Příloha č. 3 - ČP o vázanosti nabídky DOC 0,43 MB 01.09.2014  16:36 
4. Příloha č. 4 - Technická specifikace DOC 0,47 MB 01.09.2014  16:36 
5. Příloha č. 5 - Návrh kupní smlouvy DOC 0,45 MB 01.09.2014  16:36 
6. Příloha č. 6 - Seznam subdodavatelů DOC 0,44 MB 01.09.2014  16:36 
7. Příloha č. 7 - Studie proveditelnosti PDF 1,00 MB 01.09.2014  16:36 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 a č.2 PDF 0,68 MB 12.09.2014  15:22 
2. Příloha č. 4 - Technická specifikace, aktualizace DOC 0,47 MB 15.09.2014  08:26 
3. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,66 MB 15.09.2014  13:18 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,12 MB 26.09.2014  17:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,60 MB 27.10.2014  09:16 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva s dodavatelem PDF 0,94 MB 28.10.2014  10:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Traktorservis-ML, s.r.o.   29264413 CZ NE 4 318 180,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
01.09.2014 16:36:48 Zakázka zveřejněna  
01.09.2014 21:21:59 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Juráček
02.09.2014 15:43:52 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace (el.podpis)", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Juráček
12.09.2014 15:22:33 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1 a č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Juráček
15.09.2014 8:26:59 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 - Technická specifikace, aktualizace", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Juráček
15.09.2014 13:18:08 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Juráček
26.09.2014 17:23:00 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Juráček
27.10.2014 9:15:26 Přidán nový účastník "IČ="29264413 " Název:"Traktorservis-ML, s.r.o." Vítěz="Ano"" Josef Juráček
27.10.2014 9:16:17 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Juráček
28.10.2014 10:31:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3568744.00" Josef Juráček
28.10.2014 10:31:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4318180.00" Josef Juráček
28.10.2014 10:31:14 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "01.09.2014 16:36:47" na "01.09.2014 16:36:48" Josef Juráček
28.10.2014 10:33:00 Přidání dokumentu "Kupní smlouva s dodavatelem", Publikovat = "Zveřejnit" Josef Juráček

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora