OBEC SLAPY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

OBEC SLAPY

Slapy 33, Slapy, 39176

IČO: 00667161

Telefon: 381 278 677

E-mail: slapy-tabor@obecslapy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.obecslapy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Slapy, Slapy 33, Slapy, 39176

Ing. František Přibyl

tel.: 381278677

e-mail: slapy-tabor@volny.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rozšíření technické infrastruktury Slapy-centrum-I.etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 08.09.2020   08:58
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: SO 01 - Kanalizace splašková – připojení výrobny lahůdek Jednota Slapy na obecní ČOV, výhledové tlakové připojení firmy Kavas a API na obecní ČOV. Celková délka v 1. etapě 197m.
- Stoka S1 délky 190 m, DN 250 (120 m) a DN 400 (70 m)
- S1A – podchycení stáv. stoky DN 300 – 2 m
S1B - dtto DN 400 - 5 m
přípojka PS, DN 150 dl. 9 m

SO 02 - Kanalizace dešťová
- Stoka D1 délky 193 m, DN 250 (20m), DN 300 (173 m)
přípojka PD DN 150 dl. 7 m, uliční vpusti 6 ks + přípojky 24 m

SO 03 - Vodovod – zokruhování vodovodu, řad V1 délky 117 m, LDPE průměr 90/8,2
Předpokládaná hodnota: 3 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31. 8. 2020 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 450 270,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 174 827,00 CZK
Datum ukončení plnění: 21.12.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 658 426,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 636 695,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,52 MB 08.09.2020  08:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   P-PLAST Lom s.r.o.   01600397 CZ NE 3 450 270,00 CZK 4 174 827,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 4 658 426,00 CZK   5 636 695,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 9. 2020 8:58:13 Zakázka zveřejněna  
19. 2. 2021 14:24:24 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:24:24 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.09.2020 08:58:12" na "08.09.2020 08:58:13" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:24:58 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4658426.00" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:24:58 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5636695.00" Miroslava Křížovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora