OBEC SLAPY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

OBEC SLAPY

Slapy 33, Slapy, 39176

IČO: 00667161

Telefon: 381 278 677

E-mail: slapy-tabor@obecslapy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.obecslapy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Slapy, 33, Slapy, 39176

Ing. František Přibyl

tel.: 381278677

e-mail: slapy-tabor@volny.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Požární nádrž Slapy
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.09.2020   15:34
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: SO 01 - Obnova odtokového objektu - zajištění možnosti regulace odtoku a výšky hladiny ve stávající požární nádrži, zvýšení kapacity odtoku. Potrubí DN 600 dl. 55 m, vybourání stávajícího a zřízení nového požeráku.
SO 02 - Přepojení kanalizace v blízkosti PN
Přepojení dvou stok v havarijním nebo neověřeném stavu do stok novějších, zajištění odtoku splaškových vod na ČOV. Délka přepojení 11 a 10 m.
Předpokládaná hodnota: 1 998 575,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 961 169,55 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 373 015,16 CZK
Datum ukončení plnění: 25.01.2021
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 175 493,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 632 347,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,35 MB 07.09.2020  15:34 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KAVAS a.s.   26111454 CZ NE 1 961 169,55 CZK 2 373 015,16 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2021 2 175 493,00 CZK   2 632 347,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
7. 9. 2020 15:34:55 Zakázka zveřejněna  
19. 2. 2021 13:39:34 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.09.2020 15:34:54" na "07.09.2020 15:34:55" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 13:39:34 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.08.2020 16:00:00" na "nezadáno" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:00:03 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:01:27 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2175493.00" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:01:27 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2632347.00" Miroslava Křížovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora