OBEC SLAPY

logo zadavatele

Informace o zadavateli

OBEC SLAPY

Slapy 33, Slapy, 39176

IČO: 00667161

Telefon: 381 278 677

E-mail: slapy-tabor@obecslapy.cz,  |   Internetová adresa: http://www.obecslapy.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Slapy, 33, Slapy, 39176

Ing. František Přibyl

tel.: 381278677

e-mail: slapy-tabor@volny.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rozšíření technické infrastruktury Slapy-centrum-II.etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.09.2020   15:23
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: II. etapa
SO 01 - Kanalizace splašková – připojení výrobny lahůdek Jednota Slapy na obecní ČOV, výhledové tlakové připojení firmy Kavas a API na obecní ČOV. Celková délka ve 2. etapě 117m.
Stoka S1 délky 70 m, DN 250
stoka S2 délky 47 m DN 250
SO 02 - Kanalizace dešťová – ve II. etapě se nevyskytuje
SO 03 - Vodovod – Prodloužení vodovodu, řad V2 délky 74 m, LDPE průměr 63/5,8
Předpokládaná hodnota: 1 100 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31. 8. 2020 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.09.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 016 613,90 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 230 102,82 CZK
Datum ukončení plnění: 10.12.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 998 915,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 208 687,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,51 MB 07.09.2020  15:23 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KAVAS W s.r.o.   28086473 CZ NE 1 016 613,90 CZK 1 230 102,82 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2020 998 915,00 CZK   1 208 687,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
7. 9. 2020 15:23:36 Zakázka zveřejněna  
19. 2. 2021 14:20:23 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "998915.00" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:20:23 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1208687.00" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:20:48 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Miroslava Křížovská
19. 2. 2021 14:20:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.09.2020 15:23:35" na "07.09.2020 15:23:36" Miroslava Křížovská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora