OBEC SENETÁŘOV

logo zadavatele

Informace o zadavateli

OBEC SENETÁŘOV

Senetářov 116, Senetářov, 67906

IČO: 00637203

Telefon: +420 516 442 424

E-mail: epodatelna@senetarov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.senetarov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, Zlín, 76001

Mgr. Ondrej Mičuda

tel.: 603 171 857

e-mail: verejne-zakazky@rravm.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
645136 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 30.09.2016   20:47
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení), v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství. CAS bude dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu
Předpokládaná hodnota: 6 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 06.01.2017 12:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF 0,40 MB 16.03.2017  19:36 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,45 MB 30.09.2016  20:47 
2. Krycí list DOC 0,12 MB 30.09.2016  20:47 
3. Obchodní podmínky DOC 0,19 MB 30.09.2016  20:47 
4. Čestné prohlášení DOC 0,13 MB 30.09.2016  20:47 
5. Technická specifikace PDF 0,12 MB 30.09.2016  20:47 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,10 MB 10.11.2016  16:57 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,45 MB 30.09.2016  20:47 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,78 MB 06.04.2017  11:38 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
30.09.2016 20:47:06 Zakázka zveřejněna  
30.09.2016 20:47:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "30.09.2016 20:47:05" na "30.09.2016 20:47:06" Magda Vargová
10.11.2016 16:57:17 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.11.2016 15:00:00" na "06.01.2017 12:00:00" Magda Vargová
10.11.2016 16:57:45 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Magda Vargová
16.03.2017 19:36:23 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Magda Vargová
06.04.2017 11:38:42 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Magda Vargová
06.04.2017 11:39:25 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Magda Vargová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora