OBEC SENETÁŘOV

logo zadavatele

Informace o zadavateli

OBEC SENETÁŘOV

Senetářov 116, Senetářov, 67906

IČO: 00637203

Telefon: +420 516 442 424

E-mail: epodatelna@senetarov.cz,  |   Internetová adresa: http://www.senetarov.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

HANDL s.r.o., Uhřice 10, Uhřice, 68333

Ing. Jaromír Handl

tel.: 603491260

e-mail: handl@vyskov.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Kanalizace v areálu průmyslové zóny - Senetářov
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 13.01.2022   15:37
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace změny odkanalizování areálu průmyslové zóny v souladu s koncepcí odkanalizování obce. Změna spočívá v přepojení splaškových odpadních vod areálu do veřejné splaškové kanalizace odvádějící OV na ČOV Jedovnice.
Předpokládaná hodnota: 3 299 229,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 9. 2. 2022 16:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.04.2022

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 0,71 MB 13.01.2022  15:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,66 MB 13.01.2022  15:37 
2. Příloha č. 1 - krycí list DOCX 0,02 MB 13.01.2022  15:37 
3. Příloha č. 2 DOCX 0,02 MB 13.01.2022  15:37 
4. Příloha č. 3 DOCX 0,02 MB 13.01.2022  15:37 
5. Příloha č. 4 - SOD DOCX 0,03 MB 13.01.2022  15:37 
6. Příloha č. 5 - PD 7Z 3,18 MB 13.01.2022  15:37 
7. Příloha č. 6 - výkaz výměr XLSX 0,20 MB 13.01.2022  15:37 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 5,17 MB 07.04.2022  07:37 
2. Příloha ke smlouvě o dílo PDF 7,46 MB 07.04.2022  07:38 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky PDF 0,17 MB 08.03.2023  12:01 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
13. 1. 2022 15:37:56 Zakázka zveřejněna  
13. 1. 2022 15:38:11 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "13.01.2022 15:37:55" na "13.01.2022 15:37:56" Magda Vargová
7. 4. 2022 7:37:55 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Magda Vargová
7. 4. 2022 7:38:26 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Magda Vargová
7. 3. 2023 9:00:23 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Magda Vargová
8. 3. 2023 12:00:27 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky" Magda Vargová
8. 3. 2023 12:01:00 Přidání dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Magda Vargová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora