MAS Na cestě k prosperitě, z.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

MAS Na cestě k prosperitě, z.s.

Doloplazy 15, Doloplazy, 79826

IČO: 27035077

Telefon: +420 776 149 273

E-mail: nacestekprosperite@seznam.cz,  |   Internetová adresa: http://www.masnaceste.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Dominik Vlč

tel.: 774 868 837

e-mail: nacestekprosperite@seznam.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Využití bioodpadu v obcích MAS Na cestě k prosperitě, z. s.
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
12062015 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 12.06.2015   15:24
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem této veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky dle zákona jsou dodávky, které jsou rozděleny do dvou částí: A a B.

A)
- dodávka 206 ks kompostérů o objemu min. 600 l
- dodávka 1.110 ks kompostérů o objemu min. 900 l
B)
- dodávka 5 ks drtičů
- dodávka 3 ks štěpkovačů

Uchazeč může podat nabídku do obou částí zakázky nebo pouze do části A nebo části B. Zakázka bude hodnocena samostatně za část A a část B.
Předpokládaná hodnota: 4 230 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2015 15:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva PDF 0,72 MB 12.06.2015  15:24 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,21 MB 12.06.2015  15:24 
2. Př. 1 ZD krycí list DOCX 0,02 MB 12.06.2015  15:24 
3. Př. 2 ZD ČP kvalifikace DOCX 0,02 MB 12.06.2015  15:24 
4. Př. 3 ZD ČP DOCX 0,02 MB 12.06.2015  15:24 
5. Př. 4 ZD ČP § 68 zákona DOCX 0,02 MB 12.06.2015  15:24 
6. Př. 5 ZD Kupní smlouva část A DOCX 0,60 MB 12.06.2015  15:24 
7. Př. 6 ZD Kupní smlouva část B DOCX 0,60 MB 12.06.2015  15:24 
8. Př. 7 ZD ČP tech. parametry DOCX 0,02 MB 12.06.2015  15:24 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,59 MB 03.07.2015  12:34 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,16 MB 12.08.2015  07:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,36 MB 05.08.2015  10:30 
2. Příloha k SOD část A PDF 0,35 MB 05.08.2015  10:30 
3. Smlouva o dílo část B PDF 3,83 MB 12.08.2015  07:40 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Historie zakázky

Datum Popis Autor
12. 6. 2015 15:24:06 Zakázka zveřejněna  
3. 7. 2015 12:34:01 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Martina Kouřilová
5. 8. 2015 10:30:12 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Martina Kouřilová
5. 8. 2015 10:30:14 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "12.06.2015 15:24:05" na "12.06.2015 15:24:06" Martina Kouřilová
5. 8. 2015 10:30:49 Přidání dokumentu "Příloha k SOD část A", Publikovat = "Zveřejnit" Martina Kouřilová
12. 8. 2015 7:40:57 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo část B", Publikovat = "Zveřejnit" Martina Kouřilová
12. 8. 2015 7:42:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Martina Kouřilová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora