Městys Machov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Machov

Machov 119, Machov, 54963

IČO: 00272809

Telefon: 491 547 121

E-mail: ou.machov@worldonline.cz,  |   Internetová adresa: http://www.machov-obec.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce školní tělocvičny Machov
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 07.06.2018   15:13
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Rekonstrukce budovy školní tělocvičny v Machově, spočívající především v rekonstrukci osvětlení, výměny oken, rekonstrukci klempířských prvků, nátěru střechy, rekonstrukci obložení stěn tělocvičny a rekonstrukci podlahy tělocvičny.
Předpokládaná hodnota: 2 747 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26. 6. 2018 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 20.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 737 970,08 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 312 943,80 CZK
Datum ukončení plnění: 12.02.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 737 970,08 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 312 943,86 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,80 MB 07.06.2018  15:13 
2. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 07.06.2018  15:13 
3. Příloha č. 2 - Technický popis ZIP 7,35 MB 07.06.2018  15:13 
4. Příloha č. 3 - Smlouva o dílo DOCX 0,55 MB 07.06.2018  15:13 
5. Příloha č. 4 - Čestné prohlášení DOCX 0,03 MB 07.06.2018  15:13 
6. Příloha č. 5 - Seznam jiných osob Seznam poddodavatelů DOCX 0,02 MB 07.06.2018  15:13 
7. Příloha č. 6 - Položkový rozpočet XLS 0,43 MB 07.06.2018  15:13 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. 1 PDF 0,08 MB 12.06.2018  10:33 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 13,82 MB 20.08.2018  20:48 
2. Příloha č. 1 - rozpočet PDF 0,70 MB 28.08.2018  07:51 
3. Příloha č. 2 - harmonogram prací PDF 0,05 MB 28.08.2018  07:52 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazená cena 2018 PDF 0,33 MB 02.01.2019  14:09 
2. Celková uhrazená cena PDF 0,36 MB 12.02.2019  09:48 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SMI-ČR group s.r.o.   28827627 CZ NE 2 737 970,08 CZK 3 312 943,80 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 745 164,65 CZK   2 111 649,29 CZK  
2019 992 805,43 CZK   1 201 294,57 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
7. 6. 2018 15:13:59 Zakázka zveřejněna  
12. 6. 2018 10:33:17 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
20. 8. 2018 20:48:06 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
20. 8. 2018 20:51:55 Přidán nový účastník "IČ="28827627 " Název:"SMI-ČR group s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Jiří Košulič
20. 8. 2018 20:53:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2737970.08" Mgr. Jiří Košulič
20. 8. 2018 20:53:01 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3312943.80" Mgr. Jiří Košulič
20. 8. 2018 20:53:01 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "07.06.2018 15:13:58" na "07.06.2018 15:13:59" Mgr. Jiří Košulič
28. 8. 2018 7:51:57 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
28. 8. 2018 7:52:16 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - harmonogram prací", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
2. 1. 2019 14:09:53 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena 2018", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
2. 1. 2019 14:10:18 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1745164.65" Mgr. Jiří Košulič
2. 1. 2019 14:10:18 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2111649.29" Mgr. Jiří Košulič
12. 2. 2019 9:44:16 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
12. 2. 2019 9:45:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1745164.65" na "4483134.73" Mgr. Jiří Košulič
12. 2. 2019 9:45:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2111649.29" na "5424593.15" Mgr. Jiří Košulič
12. 2. 2019 9:47:48 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Skutečně uhrazená cena " Mgr. Jiří Košulič
12. 2. 2019 9:47:55 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4483134.73" na "1745164.65" profil
12. 2. 2019 9:47:55 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "5424593.15" na "2111649.29" profil
12. 2. 2019 9:48:25 Přidání dokumentu "Celková uhrazená cena", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
12. 2. 2019 9:50:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1745164.65" na "2737970.08" Mgr. Jiří Košulič
12. 2. 2019 9:50:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2111649.29" na "3312943.86" Mgr. Jiří Košulič
12. 2. 2019 9:52:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora