Městys Machov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Machov

Machov 119, Machov, 54963

IČO: 00272809

Telefon: 491 547 121

E-mail: ou.machov@worldonline.cz,  |   Internetová adresa: http://www.machov-obec.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - kanalizační přípojky
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 05.08.2014   15:12
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Tato smlouva je uzavřena na základě využití opčního práva podle čl. 5.4. smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 30.5.2014 na veřejnou zakázku "Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě" ve spojení s §99 odst. 2a §23 odst. 7 písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Datum uzavření smlouvy: 31.07.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 598 691,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 144 416,00 CZK
Datum ukončení plnění: 18.12.2015
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 122 808,26 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 2,55 MB 05.08.2014  15:12 
2. Smlouva o dílo - zadání PDF 0,09 MB 05.08.2014  15:12 
3. Smlouva o dílo - výpis přípojek PDF 0,14 MB 05.08.2014  15:12 
4. Smlouva o dílo - obchodní podmínky PDF 0,35 MB 05.08.2014  15:12 
5. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,73 MB 06.11.2015  09:37 
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo PDF 0,89 MB 25.11.2015  14:13 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazené ceny 2014 PDF 0,40 MB 06.03.2015  14:35 
2. Skutečně uhrazená cena - celkem PDF 0,36 MB 02.12.2015  10:37 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů 2015 PDF 1,08 MB 26.11.2015  15:51 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   POHL cz, a.s.   25606468 CZ NE 2 598 691,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014   284 274,98 CZK  
2015   2 838 533,28 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Rostislav Dudek 48419729    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
5. 8. 2014 15:12:47 Zakázka zveřejněna  
6. 3. 2015 14:34:58 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "284274.98" Mgr. Jiří Košulič
6. 3. 2015 14:35:15 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazené ceny 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
2. 11. 2015 15:33:05 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
6. 11. 2015 9:37:33 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
25. 11. 2015 14:13:09 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
25. 11. 2015 14:13:16 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo " Mgr. Jiří Košulič
26. 11. 2015 15:50:28 Přidán nový účastník "IČ="48419729 " Název:"Rostislav Dudek" Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
26. 11. 2015 15:51:37 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
2. 12. 2015 10:36:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "284274.98" na "3122808.26" Boris Vrbka
2. 12. 2015 10:37:05 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena - celkem", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
9. 11. 2016 10:42:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič
9. 11. 2016 10:42:14 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "05.08.2014 15:12:46" na "05.08.2014 15:12:47" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora