Městys Machov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Machov

Machov 119, Machov, 54963

IČO: 00272809

Telefon: 491 547 121

E-mail: ou.machov@worldonline.cz,  |   Internetová adresa: http://www.machov-obec.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, 15056

Mgr. Adéla Brodecká

tel.: +420 257 110 269

e-mail: brodecka@vrv.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Machov – dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě, bankovní úvěr
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.04.2014   15:05
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru na realizaci projektu „Machov – dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“
Předpokládaná hodnota: 4 437 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 12. 5. 2014 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.05.2014
Datum ukončení plnění: 13.10.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 687 963,40 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,13 MB 22.04.2014  15:05 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,23 MB 22.04.2014  15:05 
2. Příloha č.1 k ZD DOCX 0,01 MB 22.04.2014  15:05 
3. Příloha č.2 k ZD PDF 0,10 MB 22.04.2014  15:05 
4. Příloha č.3 k ZD DOCX 0,01 MB 22.04.2014  15:05 
5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu PDF 1,23 MB 22.04.2014  15:05 
6. Příloha PDF 1,10 MB 22.04.2014  15:05 
7. Rozvaha PDF 0,18 MB 22.04.2014  15:05 
8. Výkaz zisku a ztráty PDF 0,19 MB 22.04.2014  15:05 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 1,60 MB 14.05.2014  09:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,47 MB 22.05.2014  09:37 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Úvěrová smlouva PDF 9,32 MB 20.05.2014  10:52 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 1,63 MB 10.02.2016  12:34 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazené ceny 2014 PDF 0,40 MB 06.03.2015  14:34 
2. Skutečně uhrazená cena 2015 PDF 0,30 MB 22.01.2016  12:08 
3. Skutečně uhrazená cena 2016 PDF 0,42 MB 18.10.2016  14:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Česká spořitelna, a.s.   45244782 CZ NE   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 20 941,60 CZK    
2015 313 167,00 CZK    
2016 353 854,80 CZK    Historie zakázky

Datum Popis Autor
22. 4. 2014 15:05:01 Zakázka zveřejněna  
14. 5. 2014 9:30:36 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
20. 5. 2014 10:52:10 Přidání dokumentu "Úvěrová smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
20. 5. 2014 10:52:12 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.04.2014 15:05:00" na "22.04.2014 15:05:01" David Kolesár
20. 5. 2014 10:53:46 Přidán nový účastník "IČ="45244782 " Název:"Česká spořitelna, a.s." Vítěz="Ano"" David Kolesár
20. 5. 2014 10:55:36 Odstranění účastníka řízení "IČ="45244782 " Název:"Česká spořitelna, a.s." Vítěz="Ano"" David Kolesár
20. 5. 2014 11:09:52 Přidán nový účastník "IČ="45244782 " Název:"Česká spořitelna, a.s." Vítěz="Ano"" David Kolesár
22. 5. 2014 9:37:23 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
6. 3. 2015 14:34:04 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "20941.60" Mgr. Jiří Košulič
6. 3. 2015 14:34:33 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazené ceny 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
22. 1. 2016 12:06:32 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "313167.00" Boris Vrbka
22. 1. 2016 12:08:05 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "20941.60" na "334108.60" Boris Vrbka
22. 1. 2016 12:08:05 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "313167.00" na "nezadáno" Boris Vrbka
22. 1. 2016 12:08:33 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
10. 2. 2016 12:34:50 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
18. 10. 2016 9:29:20 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "334108.60" na "687963.40" Mgr. Jiří Košulič
18. 10. 2016 9:40:50 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič
18. 10. 2016 9:41:41 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena 2016 ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
18. 10. 2016 14:00:11 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Skutečně uhrazená cena 2016 " Mgr. Jiří Košulič
18. 10. 2016 14:00:30 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena 2016", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora