Městys Machov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Machov

Machov 119, Machov, 54963

IČO: 00272809

Telefon: 491 547 121

E-mail: ou.machov@worldonline.cz,  |   Internetová adresa: http://www.machov-obec.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13/4038, Brno - Židenice, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: +420 545120278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
348150 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 20.12.2013   00:00
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dostavba stokové sítě splaškové kanalizace v částech obce Machov, Nízká Srbská, Machovská Lhota a její napojení na stávající kanalizační síť zakončenou ČOV Machov v Nízké Srbské. V rámci zakázky se předpokládá výstavba cca 5 km kanalizace a 4 čerpacích stanic.
Předpokládaná hodnota: 65 665 981,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18. 4. 2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 30.05.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 32 235 577,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 39 005 048,00 CZK
Datum ukončení plnění: 02.12.2015
Skutečně uhrazená cena s DPH: 41 967 959,63 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky zájemcům, kteří prokázali kvalifikaci PDF 0,25 MB 25.03.2014  11:39 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele PDF 0,31 MB 20.12.2013  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,05 MB 20.12.2013  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,08 MB 20.12.2013  00:00 
4. Svazek 1 příloha - Krycí list žádosti o účast DOC 0,05 MB 20.12.2013  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 2 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,30 MB 20.12.2013  00:00 
2. Svazek 2 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 20.12.2013  00:00 
3. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení prohlášení § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 20.12.2013  00:00 
4. Svazek 3 - Vzor smlouvy o dílo DOC 0,93 MB 20.12.2013  00:00 
5. Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,71 MB 20.12.2013  00:00 
6. Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,52 MB 20.12.2013  00:00 
7. Soupis prací ZIP 1,42 MB 20.12.2013  00:00 
8. Textová část projektové dokumentace ZIP 1,12 MB 20.12.2013  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 PDF 0,09 MB 07.02.2014  09:33 
2. Dodatečné informace 2 PDF 0,09 MB 11.02.2014  13:10 
3. Dodatečné informace 3 PDF 0,13 MB 11.04.2014  08:59 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,07 MB 20.12.2013  00:00 
2. Odůvodnění obchodních podmínek DOC 0,06 MB 20.12.2013  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,22 MB 02.06.2014  10:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,42 MB 04.06.2014  09:03 
2. Smlouva o dílo - obchodní podmínky PDF 4,78 MB 04.06.2014  09:03 
3. Smlouva o dílo - položkové rozpočty XLS 4,83 MB 04.06.2014  10:12 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 1,05 MB 01.08.2014  09:01 
5. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo PDF 2,67 MB 10.11.2014  13:37 
6. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - přílohy ZIP 0,18 MB 10.11.2014  13:37 
7. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo PDF 9,33 MB 12.12.2014  10:36 
8. Dodatek č. 4 PDF 7,44 MB 05.08.2015  08:27 
9. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo PDF 10,00 MB 11.09.2015  09:23 
10. Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo PDF 2,11 MB 06.10.2015  10:00 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazené ceny 2014 PDF 0,40 MB 06.03.2015  14:32 
2. Skutečně uhrazená cena - celkem PDF 0,35 MB 02.12.2015  10:34 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,41 MB 11.11.2014  10:43 
2. Seznam subdodavatelů 2014 PDF 0,43 MB 06.03.2015  14:36 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ALPINE BAU CZ s.r.o.   25275119 CZ NE 39 602 407,00 CZK  
2.   D.I.S., spol. s r.o.   46975616 CZ NE 39 691 563,00 CZK  
3.   Metrostav a.s.   00014915 CZ NE 34 949 666,02 CZK  
4.   KVIS Pardubice a.s.   46506934 CZ NE 29 036 943,00 CZK  
5.   Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s. (veoducí sdružení)   28796578 CZ NE 30 525 742,00 CZK  
6.   FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE 35 210 814,00 CZK  
7.   Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným   40233308 CZ NE 34 781 451,68 CZK  
8.   POHL cz, a.s.   25606468 CZ NE 32 235 577,00 CZK ANO
9.   ALPINE BAU CZ s.r.o.   45192286 CZ NE 35 466 398,20 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014   21 064 740,80 CZK  
2015   20 903 218,83 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Rostislav Dudek 48419729    Česká republika
SEDES a.s. 29007178    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
20. 12. 2013 Zakázka zveřejněna  
7. 2. 2014 9:33:15 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
11. 2. 2014 13:10:59 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25. 3. 2014 11:39:33 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky zájemcům, kteří prokázali kvalifikaci", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
11. 4. 2014 8:59:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:02:21 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:14:37 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:14:54 Přidán nový účastník "IČ="40233308 " Název:"Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:15:11 Přidán nový účastník "IČ="25606468 " Název:"POHL cz, a.s." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:15:33 Přidán nový účastník "IČ="45192286 " Název:"ALPINE BAU CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:15:51 Přidán nový účastník "IČ="25275119 " Název:"ALPINE BAU CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:16:07 Přidán nový účastník "IČ="46975616 " Název:"D.I.S., spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:16:26 Přidán nový účastník "IČ="00014915 " Název:"Metrostav a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:16:52 Přidán nový účastník "IČ="46506934 " Název:"KVIS Pardubice a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
2. 6. 2014 10:17:12 Přidán nový účastník "IČ="28796578 " Název:"Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s. (veoducí sdružení)" Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
4. 6. 2014 9:03:21 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
4. 6. 2014 9:03:22 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "18.02.2014 10:00:00" na "nezadáno" David Kolesár
4. 6. 2014 9:03:50 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - obchodní podmínky ", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
4. 6. 2014 9:05:47 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "32235577.00" David Kolesár
4. 6. 2014 9:05:47 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6769471.00" David Kolesár
4. 6. 2014 10:09:45 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "6769471.00" na "39005048.00" Ing. Aleš Houserek
4. 6. 2014 10:12:47 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - položkové rozpočty", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
1. 8. 2014 9:01:47 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
10. 11. 2014 13:37:27 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě o díl", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
10. 11. 2014 13:37:57 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
11. 11. 2014 10:43:21 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
12. 12. 2014 10:36:58 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" David Kolesár
5. 3. 2015 15:23:43 Přidán nový účastník "IČ="48419729 " Název:"Rostislav Dudek" Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
5. 3. 2015 15:27:25 Přidán nový účastník "IČ="29007178 " Název:"SEDES a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Jiří Košulič
6. 3. 2015 14:31:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "21064740.80" Mgr. Jiří Košulič
6. 3. 2015 14:32:45 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazené ceny", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
6. 3. 2015 14:36:31 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
5. 8. 2015 8:27:45 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
2. 9. 2015 13:47:00 Přidání dokumentu "Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
11. 9. 2015 9:22:33 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo" Petr Cyrner
11. 9. 2015 9:23:06 Přidání dokumentu "Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
6. 10. 2015 10:00:21 Přidání dokumentu "Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
2. 12. 2015 10:29:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "21064740.80" na "41967959.63" Boris Vrbka
2. 12. 2015 10:34:33 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena - celkem", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
9. 11. 2016 10:42:33 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora