Městys Machov

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Městys Machov

Machov 119, Machov, 54963

IČO: 00272809

Telefon: 491 547 121

E-mail: ou.machov@worldonline.cz,  |   Internetová adresa: http://www.machov-obec.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Centrum rozvoje Česká Skalice, Křenkova 477, Česká Skalice, 55203

Michal Kudrnáč

tel.: 491 451 136

e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu


Detail zakázky

Název zakázky: Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 08.07.2013   14:14
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou kontrola PD a VV, provedení VŘ na poskytovatele úvěru, příprava a kompletace podkladů k RoPD a SoPP, služby spojené s komplexním zajištěním technického dozoru investora (dále také "TDI") v průběhu realizace stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také "koordináto BOZP"), výkon investičního dozoru investora )dále také "ID"), poradenská a organizační podpora v souvislosti s provozováním projektu OPŽP, včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci a závěrečné vyhodnocení akce s názvem "Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě".
Předpokládaná hodnota: 2 860 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 5. 8. 2013 15:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 03.10.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 840 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 226 400,00 CZK
Datum ukončení plnění: 07.11.2016
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 226 400,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,18 MB 08.07.2013  14:16 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,35 MB 08.07.2013  14:16 
2. Přílohy - technická zpráva ZIP 1,57 MB 08.07.2013  14:17 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,31 MB 19.07.2013  12:22 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,17 MB 19.09.2013  14:43 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,85 MB 19.09.2013  14:42 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Mandátní smlouva PDF 1,91 MB 30.10.2013  15:45 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazené ceny 2014 PDF 0,40 MB 06.03.2015  14:33 
2. Skutečně uhrazená cena 2015 PDF 0,31 MB 22.01.2016  12:02 
3. Skutečně uhrazená cena 2016 PDF 0,12 MB 04.11.2016  09:13 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.   27504514 CZ NE 1 958 000,00 CZK  
2.   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.   47116901 CZ NE 1 840 000,00 CZK ANO
3.   TIZZI spol. s.r.o.   63488621 CZ NE 2 706 000,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014   813 101,85 CZK  
2015   1 311 245,54 CZK  
2016   102 052,61 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
8. 7. 2013 14:14:00 Zakázka zveřejněna  
8. 7. 2013 14:14:08 Založeno nové řízení Kateřina Noglá
8. 7. 2013 14:14:08 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "08.07.2013" na "31.12.2049 10:00:00" Kateřina Noglá
8. 7. 2013 14:14:08 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "08.07.2013 09:00:00" na "24.07.2013 16:00:00" Kateřina Noglá
8. 7. 2013 14:16:30 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
8. 7. 2013 14:16:55 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
8. 7. 2013 14:17:36 Přidání dokumentu "Přílohy - technická zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
8. 7. 2013 14:52:07 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Mgr. Jiří Košulič
8. 7. 2013 14:52:07 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000001" Mgr. Jiří Košulič
8. 7. 2013 14:52:07 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.07.2013" na "08.07.2013 14:52:07" Mgr. Jiří Košulič
19. 7. 2013 12:20:05 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.07.2013 14:52:07" na "08.07.2013" Mgr. Jiří Košulič
19. 7. 2013 12:20:05 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.07.2013 16:00:00" na "05.08.2013 15:00:00" Mgr. Jiří Košulič
19. 7. 2013 12:22:36 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
19. 9. 2013 14:42:38 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
19. 9. 2013 14:43:00 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
19. 9. 2013 14:46:59 Přidán nový účastník "IČ="27504514 " Název:"Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o." Vítěz="Ne"" Kateřina Noglá
19. 9. 2013 14:47:51 Přidán nový účastník "IČ="47116901 " Název:"Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s." Vítěz="Ano"" Kateřina Noglá
19. 9. 2013 14:48:26 Přidán nový účastník "IČ="63488621 " Název:"TIZZI spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Kateřina Noglá
30. 10. 2013 15:45:26 Přidání dokumentu "Mandátní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Kateřina Noglá
30. 10. 2013 15:45:27 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "08.07.2013" na "08.07.2013 14:14:00" Kateřina Noglá
30. 10. 2013 15:46:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1840000.00" Kateřina Noglá
30. 10. 2013 15:46:14 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "2226400.00" Kateřina Noglá
5. 3. 2015 15:31:38 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "813101.85" Mgr. Jiří Košulič
6. 3. 2015 14:33:20 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazené ceny 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
22. 1. 2016 12:01:31 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "813101.85" na "2124347.39" Boris Vrbka
22. 1. 2016 12:02:43 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
4. 11. 2016 9:12:42 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2124347.39" na "2226400.00" Mgr. Jiří Košulič
4. 11. 2016 9:13:51 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena 2016", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Jiří Košulič
9. 11. 2016 10:41:00 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora