Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz, 70200

IČO: 70631841

Telefon: 596 133 530

E-mail: slunovrat@domovslunovrat.cz,  |   Internetová adresa: http://www.domovslunovrat.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, Na Mlýnici 203/5, Ostrava, 70200

Blanka Stonavská

tel.: 596133530

e-mail: stonavska@domovslunovrat.cz


Detail zakázky

Název zakázky: DOMOV SLUNOVRAT - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 13.04.2015   14:39
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava střešního pláště a s tím spojené stavební úpravy. Stávající plechový střešní plášť bude demontován vč. klempířských prvků. V rámci údržby byl v minulosti střešní plášť částečně opravován vč. dešťových žlabů a svodů. Opravená část střešního pláště není zahrnuta do projektu. Opravené klempířské prvky budou zachovány a nový střešní plášť bude na tyto prvky napojen.
V rámci výměny střešního pláště bude demontován stávající hromosvod (nadzemní část) a bude nahrazen novým hromosvodem, viz. samostatná část projektu Elektroinstalace – ochrana před bleskem.
Souvisejícími stavebními úpravami bude oprava (sanace) komínových těles, osazení nových zámečnických výrobků atd.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky jsou v projektové dokumentaci a výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy.
Předpokládaná hodnota: 1 819 407,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2014 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.10.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 693 922,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 693 922,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 948 010,00 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,05 MB 13.04.2015  14:39 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 7,20 MB 13.04.2015  14:39 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   DRŽIK, s.r.o.    CZ NE 1 693 922,00 CZK 1 948 010,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 1 693 922,00 CZK   1 948 010,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
13. 4. 2015 14:39:56 Zakázka zveřejněna  
31. 3. 2017 10:52:45 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"DRŽIK, s.r.o." Vítěz="Ne"" Blanka Stonavská
31. 3. 2017 10:53:06 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Blanka Stonavská
31. 3. 2017 10:53:23 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "1693922.00" Blanka Stonavská
31. 3. 2017 10:54:11 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1693922.00" Blanka Stonavská
31. 3. 2017 10:54:11 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1948010.00" Blanka Stonavská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora