Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz, 70200

IČO: 70631841

Telefon: 596 133 530

E-mail: slunovrat@domovslunovrat.cz,  |   Internetová adresa: http://www.domovslunovrat.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Seller Moravia, s.r.o., Česká 1108/18, Ostrava - Zábřeh, 70030

Miroslav Švancar

tel.: +420773909080, +420596117046

e-mail: svancar@seller-moravia.eu


Detail zakázky

Název zakázky: REKONSTRUKCE KOTELNY VČETNĚ VÝMĚNY OTOPNÝCH TĚLES
Identifikátor veřejné zakázky: P14001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
496462 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 11.07.2014   10:30
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její přílohy.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny včetně výměny otopných těles.
1) Projekt řeší osazení nových plynových kotlů vč. nezbytných úprav propojovacího potrubí. Dále řeší výměnu větší části stávajících otopných těles vč. termoregulačních ventilů a radiátorových ventilů u stávajících otopných těles.
2) Projekt měření a regulace řeší regulaci plynové kotelny v objektu Domova Slunovrat, u které bude provedena úprava technologie – náhrada stávajících tří plynových kotlů a zřízení regulačních stanic vytápění. Pro regulaci bude použito regulátoru kompatibilním se stávajícím řídícím systémem Siemens.
3) V rámci projektu je řešena úprava vnitřního rozvodu vody v objektu č. 22, 24 a v objektu prádelny a dílny. Změna je způsobena odstavením lokálních zdrojů teplé vody a jejich nahrazením centrální kotelnou. Dále jsou řešeny úpravy v rozvodu plynu, které jsou způsobeny výměnou plynových kotlů.
Výměna úpravny vody pro kotelnu za demineralizační filtr a neutralizační zařízení na odvodu kondenzátu je řešen v rámci projektu ÚT ( je součástí dodávky ÚT).
Předpokládaná hodnota: 4 100 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29. 7. 2014 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.09.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 938 600,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 379 390,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace PDF 0,47 MB 11.07.2014  10:32 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 2,44 MB 11.07.2014  10:32 
2. Příloha zadávací dokumentace č. 1 - obsah nabídky DOC 0,03 MB 11.07.2014  10:33 
3. Příloha zadávací dokumentace č. 2 - krycí list nabídky XLS 0,04 MB 11.07.2014  10:33 
4. Příloha zadávací dokumentace č. 3 - subdodavatelé XLS 0,04 MB 11.07.2014  10:34 
5. Příloha zadávací dokumentace č. 4 - vzor smlouvy DOCX 0,06 MB 11.07.2014  10:34 
6. Příloha zadávací dokumentace č. 5 - projektová dokumentace 7Z 14,06 MB 11.07.2014  10:36 
7. Příloha zadávací dokumentace č. 6 - výkazy výměr 7Z 0,22 MB 11.07.2014  10:36 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,46 MB 06.08.2014  12:28 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,49 MB 06.08.2014  12:29 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,66 MB 05.09.2014  09:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,66 MB 05.09.2014  09:23 
2. Smlouva o dílo - příloha č. 1 PDF 18,94 MB 01.10.2014  14:22 
3. Smlouva o dílo - příloha č. 2 PDF 0,47 MB 01.10.2014  14:25 
4. Smlouva o dílo - příloha č. 3 PDF 0,29 MB 01.10.2014  14:25 
5. Smlouva o dílo - příloha č. 4 PDF 0,16 MB 01.10.2014  14:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   I.G.B. Holding, a.s.   60792434 CZ NE 2 938 600,00 CZK 3 379 390,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 2 938 600,00 CZK   3 379 390,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11. 7. 2014 10:30:00 Zakázka zveřejněna  
11. 7. 2014 10:32:03 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:32:41 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:33:17 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 1 - obsah nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:33:39 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 2 - krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:34:01 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 3 - subdodavatelé", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:34:19 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 4 - vzor smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:36:18 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 5 - projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:36:40 Přidání dokumentu "Příloha zadávací dokumentace č. 6 - výkazy výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:37:33 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.07.2014" na "11.07.2014 10:30:00" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:40:19 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14001" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:40:19 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.07.2014 10:30:00" na "11.07.2014" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:40:33 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Blanka Stonavská
11. 7. 2014 10:40:33 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.07.2014" na "11.07.2014 10:40:33" Blanka Stonavská
6. 8. 2014 12:28:34 Přidání dokumentu "Oznámení a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
6. 8. 2014 12:29:03 Přidání dokumentu "Oznámení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
6. 8. 2014 12:29:21 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.07.2014 10:40:33" na "11.07.2014" Blanka Stonavská
5. 9. 2014 9:22:10 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "496462" Blanka Stonavská
5. 9. 2014 9:22:49 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
5. 9. 2014 9:23:58 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
5. 9. 2014 9:23:59 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.07.2014" na "11.07.2014 10:30:00" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 14:22:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - příloha č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 14:25:24 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - příloha č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 14:25:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - příloha č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 14:26:18 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - příloha č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
31. 3. 2017 11:02:50 Přidán nový účastník "IČ="60792434 " Název:"I.G.B. Holding, a.s." Vítěz="Ano"" Blanka Stonavská
31. 3. 2017 11:03:47 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2938600.00" Blanka Stonavská
31. 3. 2017 11:03:47 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3379390.00" Blanka Stonavská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora