Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz, 70200

IČO: 70631841

Telefon: 596 133 530

E-mail: slunovrat@domovslunovrat.cz,  |   Internetová adresa: http://www.domovslunovrat.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Blanka Stonavská

tel.: 731157615

e-mail: stonavska@domovslunovrat.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rekonstrukce půdních prostor a přestavba vstupního prostoru Domova Slunovrat
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
365579 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 29.07.2013   11:10
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota: 4 576 496,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 542 663,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 224 062,45 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 561 635,99 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 245 881,39 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,23 MB 29.07.2013  11:11 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 3,06 MB 29.07.2013  11:12 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - Obsah nabídky DOC 0,03 MB 29.07.2013  11:14 
2. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky XLS 0,04 MB 29.07.2013  11:15 
3. Příloha č. 3 - Obchodní podmínky DOC 0,03 MB 29.07.2013  11:15 
4. Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - Smlouva o dílo DOCX 0,06 MB 29.07.2013  11:16 
5. Příloha č. 5 - Položkový rozpočet, výkaz výměr RAR 0,16 MB 29.07.2013  11:16 
6. Příloha č. 6 - Subdodavatelé XLS 0,04 MB 29.07.2013  11:17 
7. Příloha č. 7 - Projektová dokumentace RAR 8,31 MB 29.07.2013  11:21 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 PDF 0,34 MB 01.08.2013  10:21 
2. Příloha dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1 DOC 0,03 MB 01.08.2013  10:22 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 1,08 MB 20.08.2013  13:17 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,88 MB 20.08.2013  13:18 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,09 MB 05.09.2013  16:18 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 19,32 MB 05.09.2013  15:38 
2. Smlouva o dílo - dodatek č. 1 PDF 0,26 MB 01.10.2014  13:28 
3. Smlouva o dílo - dodatek č. 2 PDF 1,79 MB 01.10.2014  13:29 
4. Smlouva o dílo - dodatek č. 3 PDF 0,54 MB 01.10.2014  13:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   DRŽIK, s.r.o.   28657454 CZ NE 4 542 663,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 4 561 635,99 CZK   5 245 881,39 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
29. 7. 2013 11:10:00 Zakázka zveřejněna  
29. 7. 2013 11:10:17 Založeno nové řízení Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:10:18 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "29.07.2013" na "31.12.2049 10:00:00" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:10:18 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.07.2013 09:00:00" na "13.08.2013 10:00:00" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:11:02 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:12:44 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:14:43 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - Obsah nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:15:05 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 - Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:15:28 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:16:16 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:16:52 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 - Položkový rozpočet, výkaz výměr", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:17:26 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 - Subdodavatelé", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:21:50 Přidání dokumentu "Příloha č. 7 - Projektová dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:23:47 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:23:47 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000003" Blanka Stonavská
29. 7. 2013 11:23:47 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.07.2013" na "29.07.2013 11:23:47" Blanka Stonavská
1. 8. 2013 10:21:40 Přidání dokumentu "Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
1. 8. 2013 10:22:35 Přidání dokumentu "příloha dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
20. 8. 2013 13:17:49 Přidání dokumentu "Oznámení a Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
20. 8. 2013 13:18:39 Přidání dokumentu "Oznámení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
5. 9. 2013 15:38:42 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
5. 9. 2013 16:18:39 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
11. 10. 2013 12:39:36 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "365579" Blanka Stonavská
11. 10. 2013 12:39:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.07.2013 11:23:47" na "29.07.2013" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 11:32:36 Přidán nový účastník "IČ="28657454 " Název:"DRŽIK, s.r.o." Vítěz="Ano"" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 13:22:55 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4561635.99" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 13:22:55 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5245881.39" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 13:28:54 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 13:29:56 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 13:30:40 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - dodatek č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 13:32:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4542663.00" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 13:32:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5224062.45" Blanka Stonavská
1. 10. 2014 13:32:24 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.07.2013" na "29.07.2013 11:10:00" Blanka Stonavská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora