Obec Miroslavské Knínice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Miroslavské Knínice

Miroslavské Knínice č. p. 1, Miroslavské Knínice, 67172

IČO: 00637432

Telefon: 515 333 205

E-mail: ou_kninice@centrum.cz,  |   Internetová adresa: http://www.miroslavske-kninice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, Brno, 61200

Zuzana Kovářová

tel.: +420 541426064

e-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Realizace opatření ÚSES - 1. etapa, k.ú. Miroslavské Knínice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-008152 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 30.03.2017   13:26
Typ řízení: Užší řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je založení vegetačních prvků v plochách určených plánem společných zařízení komplexní pozemkové úpravy jako plochy pro realizaci prvků ÚSES. Realizace spočívá ve výsadbách autochtonních (stanovištně přirozených, geograficky původních) dřevin, místy doplněných výsadbami lokálně vhodných sortimentů ovocných dřevin. Cílovým stavem zakládaných prvků s plošnými výsadbami dřevin jsou zpravidla lesní (v menší míře i doplňující nelesní) ekosystémy, jejichž primárním účelem je zvýšení ekologické stability území a jeho biodiverzity.Jedná se o „založení“ vegetačních prvků u jednotlivých popsaných SO a pak následná péče po dobu 3 roků
Předpokládaná hodnota: 5 215 384,- CZK bez DPH
Lhůta pro doručení žádosti o účast: 28. 4. 2017 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2017

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace-Podmínky kvalifikace PDF 0,51 MB 30.03.2017  13:26 
2. Zadávací dokumentace-Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky PDF 0,53 MB 30.03.2017  13:26 
3. Zadávací dokumentace-Obchodní podmínky DOCX 0,07 MB 30.03.2017  13:26 
4. Zadávací dokumentace-PD ZIP 12,34 MB 30.03.2017  13:26 
5. Zadávací dokumentace-Obchodní podmínky-pdf PDF 0,28 MB 30.03.2017  13:26 
6. Zadávací dokumentace-soupis prací XLS 0,59 MB 30.03.2017  13:32 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 PDF 0,46 MB 04.04.2017  14:30 
2. Příloha vysvětlení ZD č.1-Podmínky kvalifikace PDF 0,51 MB 04.04.2017  14:31 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 PDF 0,63 MB 09.10.2017  14:22 
4. Příloha vysvětlení ZD č.2-Obchodní podmínky DOCX 0,08 MB 09.10.2017  14:23 
5. Příloha vysvětelní ZD č.2-Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky PDF 0,53 MB 09.10.2017  14:24 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,36 MB 16.11.2017  14:29 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva na provedení služeb PDF 19,23 MB 16.11.2017  14:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KHL-EKO, a.s.   26160277 CZ NE 5 176 088,00 CZK 6 263 066,00 CZK  
2.   Zahradnické úpravy s.r.o.   27707113 CZ NE 5 200 414,00 CZK 6 292 501,00 CZK  
3.   H - REKULTIVACE, a.s.   25032739 CZ NE 5 050 317,00 CZK 6 110 884,00 CZK  
4.   KAVYL, spol. s r.o.   49975358 CZ NE 4 987 496,00 CZK 6 034 870,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
30. 3. 2017 13:26:11 Zakázka zveřejněna  
30. 3. 2017 13:32:42 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace-soupis prací", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
4. 4. 2017 14:30:42 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
4. 4. 2017 14:31:22 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
4. 4. 2017 14:31:59 Upravení termínu "Příjem žádostí o účast" z hodnoty "24.04.2017 09:00:00" na "28.04.2017 09:00:00" Ing. Jan Neuer
9. 10. 2017 14:22:49 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
9. 10. 2017 14:23:32 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č.2-Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
9. 10. 2017 14:24:38 Přidání dokumentu "Příloha vysvětelní ZD č.2-Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
16. 11. 2017 14:29:17 Přidání dokumentu "Smlouva na provedení služeb", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
16. 11. 2017 14:29:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Jan Neuer
16. 11. 2017 14:33:29 Přidán nový účastník "IČ="26160277 " Název:"KHL-EKO, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Jan Neuer
16. 11. 2017 14:34:41 Přidán nový účastník "IČ="27707113 " Název:"Zahradnické úpravy s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Jan Neuer
16. 11. 2017 14:35:48 Přidán nový účastník "IČ="25032739 " Název:"H - REKULTIVACE, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Jan Neuer
16. 11. 2017 14:36:50 Přidán nový účastník "IČ="49975358 " Název:"KAVYL, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Jan Neuer

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora