Obec Miroslavské Knínice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Miroslavské Knínice

Miroslavské Knínice č. p. 1, Miroslavské Knínice, 67172

IČO: 00637432

Telefon: 515 333 205

E-mail: ou_kninice@centrum.cz,  |   Internetová adresa: http://www.miroslavske-kninice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Obec Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslavské Knínice, 67172

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Obytná zóna "Výhon" - I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.09.2021   21:54
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Cílem zakázky je rekonstrukce stávající komunikace v celkové délce 152 m, včetně vybudování chodníků a parkovacích stání na pozemku p.č. 219/1 v k.ú. Miroslavské Knínice
Předpokládaná hodnota: 1 394 404,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.07.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 627 388,50 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 969 140,09 CZK
Datum ukončení plnění: 31.08.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 627 388,50 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 969 140,09 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 7,48 MB 22.09.2021  21:54 
2. Dodatek č.1 PDF 0,53 MB 22.09.2022  08:59 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Faktura PDF 0,25 MB 22.09.2022  09:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Dopravní stavby Smrčka s.r.o.   02620430 CZ NE 1 394 404,00 CZK 1 687 229,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 1 627 388,50 CZK   1 969 140,09 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22. 9. 2021 21:54:46 Zakázka zveřejněna  
22. 9. 2022 8:56:51 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1627388.50" Bc. Petr Příkazský
22. 9. 2022 8:56:51 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1969140.09" Bc. Petr Příkazský
22. 9. 2022 8:59:02 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Petr Příkazský
22. 9. 2022 9:00:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1627388.50" Bc. Petr Příkazský
22. 9. 2022 9:00:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1969140.09" Bc. Petr Příkazský
22. 9. 2022 9:00:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.09.2021 21:54:45" na "22.09.2021 21:54:46" Bc. Petr Příkazský
22. 9. 2022 9:01:31 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Petr Příkazský
22. 9. 2022 9:04:25 Přidání dokumentu "Faktura", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Petr Příkazský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora