Obec Miroslavské Knínice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Miroslavské Knínice

Miroslavské Knínice č. p. 1, Miroslavské Knínice, 67172

IČO: 00637432

Telefon: 515 333 205

E-mail: ou_kninice@centrum.cz,  |   Internetová adresa: http://www.miroslavske-kninice.cz/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Ing. Michaela Müllerová, Lazce 23, Troubelice, 78383

Ing. Michaela Müllerová

tel.: 725821945

e-mail: mmuller@volny.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Vybudování nové komunikace, chodníků a rozšíření sítí pro zástavbu rodinných domů – obec Miroslavské Knínice
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.03.2019   14:31
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Stavba se nachází na území obce Miroslavské Knínice v Jihomoravském kraji a je situovaná na severním okraji obce u krajské komunikace. Projekt řeší vybudování nových sítí, chodníků a komunikace pro stavební pozemky. Komunikace bude sloužit jako spojnice mezi krajskou komunikací a budoucími i stávajícími nemovitostmi. Bude se jednat o místní komunikaci skupiny C. Součástí projektu je také rozšíření sítí. Jedná se o tyto sítě: vodovod, kanalizace splašková a dešťová a plynovod. Projekt řeší také vjezdy k budoucím nemovitostem.
Předpokládaná hodnota: 6 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 27. 3. 2019 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 12.06.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 785 028,06 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 999 883,95 CZK
Datum ukončení plnění: 10.07.2020
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 5 785 028,10 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 6 999 883,96 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva a zadávací dokumentace PDF 0,31 MB 04.03.2019  14:31 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - Kryci list nabidky DOCX 0,03 MB 04.03.2019  14:31 
2. Příloha č. 2 - Vzor SOD DOCX 0,08 MB 04.03.2019  14:31 
3. Příloha č. 3 - Základní způsobilost - čestné prohlášení DOCX 0,03 MB 04.03.2019  14:31 
4. Příloha č. 4 - Technická kvalifikace - čestné prohlášení DOCX 0,02 MB 04.03.2019  14:31 
5. Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů DOCX 0,02 MB 04.03.2019  14:31 
6. Příloha č. 6 - Projektová dokumentace ZIP 19,80 MB 04.03.2019  14:31 
7. Příloha č. 7 - Výkaz výměr - aktualizace XLS 0,29 MB 25.03.2019  12:19 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,16 MB 25.03.2019  12:17 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí o výběru PDF 0,16 MB 25.04.2019  10:40 
2. Výsledek posouzení splnění podmínek PDF 0,15 MB 25.04.2019  10:41 
3. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek PDF 0,15 MB 25.04.2019  10:41 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 6,82 MB 19.06.2019  14:55 
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,71 MB 19.05.2020  11:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.   29366186 CZ NE 6 796 423,00 CZK    
2.   PELÁN stav, s.r.o.   02816342 CZ NE 6 240 000,00 CZK    
3.   COLAS CZ, a.s.   26177005 CZ NE 7 575 541,16 CZK    
4.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE 8 042 498,36 CZK    
5.   Vejtasa, s.r.o.   27668983 CZ NE 5 898 976,12 CZK    
6.   OSP, spol. s r.o.   44026421 CZ NE 6 540 817,33 CZK    
7.   Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.   28315049 CZ NE 6 390 811,16 CZK    
8.   Porr a.s.   43005560 CZ NE 5 785 028,06 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 5 107 017,00 CZK   6 179 490,51 CZK  
2020 678 011,10 CZK   820 393,45 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
4. 3. 2019 14:31:01 Zakázka zveřejněna  
4. 3. 2019 14:31:08 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.03.2019 14:31:00" na "04.03.2019 14:31:01" Bc. Michael Müller
25. 3. 2019 12:17:44 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1 ", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Michael Müller
25. 3. 2019 12:19:11 Přidání dokumentu "Příloha č. 7 - Výkaz výměr - aktualizace", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Michael Müller
25. 3. 2019 12:19:19 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 7 - Výkaz výměr" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:35:17 Přidán nový účastník "IČ="29366186 " Název:"Inženýrské stavby Jebáček s.r.o." Vítěz="Ne"" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:35:51 Přidán nový účastník "IČ="02816342 " Název:"PELÁN stav, s.r.o." Vítěz="Ne"" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:36:33 Přidán nový účastník "IČ="26177005 " Název:"COLAS CZ, a.s." Vítěz="Ne"" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:37:04 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:37:31 Přidán nový účastník "IČ="27668983 " Název:"Vejtasa, s.r.o." Vítěz="Ne"" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:38:02 Přidán nový účastník "IČ="44026421 " Název:"OSP, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:38:37 Přidán nový účastník "IČ="28315049 " Název:"Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o." Vítěz="Ne"" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:39:01 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"Porr a.s." Vítěz="Ne"" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:39:31 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:40:53 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:41:23 Přidání dokumentu "Výsledek posouzení splnění podmínek", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Michael Müller
25. 4. 2019 10:41:50 Přidání dokumentu "Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Michael Müller
19. 6. 2019 14:55:58 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Michael Müller
19. 6. 2019 14:57:37 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5785028.06" Bc. Michael Müller
19. 6. 2019 14:57:37 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6999883.95" Bc. Michael Müller
14. 5. 2020 11:34:32 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5107017.00" Bc. Michael Müller
14. 5. 2020 11:34:32 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6179490.51" Bc. Michael Müller
19. 5. 2020 11:33:24 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Petr Příkazský
27. 7. 2020 13:35:07 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Bc. Petr Příkazský
27. 7. 2020 13:37:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "5107017.00" na "5785028.10" Bc. Petr Příkazský
27. 7. 2020 13:37:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "6179490.51" na "6999883.96" Bc. Petr Příkazský

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora