Obec Dolní Bojanovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Dolní Bojanovice

Hlavní 383, Dolní Bojanovice, 69617

IČO: 00284858

Telefon: 518 372 326

E-mail: obec@dolnibojanovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dolnibojanovice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Mgr. Pavel Jurečka, advokát, Sadová 1, Hodonín, 69501

Mgr. Pavel Jurečka

tel.: 774247240

e-mail: ak.jurecka@gmail.com


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
637464 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 29.06.2016   16:48
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem stavebních prací jsou stavební úpravy 2.NP stávajícího objektu zdravotního střediska. Budova bude po obvodu opatřena fasádním zateplovacím systémem a bude provedena nová střecha a lodžie. Kolem objektu budou dále provedeny nové zpevněné plochy. Ve 2.NP je navrženo 7 bytových jednotek – 4 byty pro 2 obyvatele, 3 byty pro 1 obyvatele. Jedná se o podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku jejich nepříznivé sociální situace. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technických podmínkách veřejné zakázky, které tvoří projektová dokumentace vyhotovená GEPROSTAV projekce, s.r.o. a dále ve veřejnoprávní smlouvě uzavřené s Městským úřadem Hodonín, obecný stavební úřad č.j. MUHOCJ 93953/2015.Hn.VPS.VPS ze dne 21. 12. 2015, která nabyla účinnosti dne 21. 12. 2015.
Předpokládaná hodnota: 10 152 204,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 27. 7. 2016 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 01.08.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 889 487,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 934 421,00 CZK
Datum ukončení plnění: 15.06.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 6 889 487,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 7 934 421,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zadávací dokumentace PDF 4,97 MB 29.06.2016  16:48 
2. 1. Pudorys 1.NP demolice 840x594.pdf PDF 0,23 MB 29.06.2016  16:48 
3. 1. Uzemneni.pdf PDF 0,31 MB 29.06.2016  16:48 
4. 2. Hromosvod.pdf PDF 0,22 MB 29.06.2016  16:48 
5. 2. Pudorys 2.NP demolice 840x594.pdf PDF 0,28 MB 29.06.2016  16:48 
6. 3. Napajeni, zas.okruhy 2.NP.pdf PDF 0,29 MB 29.06.2016  16:48 
7. 3. Strecha demolice 760x594.pdf PDF 0,33 MB 29.06.2016  16:48 
8. 4. Osvetleni 2.NP.pdf PDF 0,53 MB 29.06.2016  16:48 
9. PDF 0,11 MB 29.06.2016  16:48 
10. PDF 0,10 MB 29.06.2016  16:48 
11. 5. Slaboproud 1.NP.pdf PDF 0,44 MB 29.06.2016  16:48 
12. PDF 0,10 MB 29.06.2016  16:48 
13. 6. Slaboproud 2.NP.pdf PDF 0,28 MB 29.06.2016  16:48 
14. PDF 0,12 MB 29.06.2016  16:48 
15. 7. Rozvadec RP2.1.pdf PDF 0,21 MB 29.06.2016  16:48 
16. 8. Pudorys 1.NP novy stav 840x594.pdf PDF 0,22 MB 29.06.2016  16:48 
17. 8. Rozvadec RP2.2.pdf PDF 0,21 MB 29.06.2016  16:48 
18. 9. Rozvadec RP2.3.pdf PDF 0,21 MB 29.06.2016  16:48 
19. 9. Pudorys 2.NP novy stav 840x594.pdf PDF 0,30 MB 29.06.2016  16:48 
20. 10. Rozvadec RP2.4.pdf PDF 0,21 MB 29.06.2016  16:48 
21. 10. Skladba stropu u balkonu 630x297.pdf PDF 0,28 MB 29.06.2016  16:48 
22. PDF 0,12 MB 29.06.2016  16:48 
23. 11. Rozvadec RP2.5.pdf PDF 0,21 MB 29.06.2016  16:48 
24. 12. Krov 1600x1070.pdf PDF 0,46 MB 29.06.2016  16:48 
25. 12. Rozvadec R.P2.6.pdf PDF 0,21 MB 29.06.2016  16:48 
26. PDF 0,12 MB 29.06.2016  16:48 
27. 13. Rozvadec RP2.7.pdf PDF 0,21 MB 29.06.2016  16:48 
28. 14. Rozvadec RP2.pdf PDF 0,14 MB 29.06.2016  16:48 
29. 14. Strecha 420x420.pdf PDF 0,14 MB 29.06.2016  16:48 
30. 15. Rez AA 980x420.pdf PDF 0,25 MB 29.06.2016  16:48 
31. PDF 0,07 MB 29.06.2016  16:48 
32. PDF 0,07 MB 29.06.2016  16:48 
33. 17. Pohled JV novy stav A3.pdf PDF 0,69 MB 29.06.2016  16:48 
34. 18. Pohled SV novy stav A3.pdf PDF 0,63 MB 29.06.2016  16:48 
35. 19. Pohled SZ novy stav A3.pdf PDF 0,51 MB 29.06.2016  16:48 
36. 20. Vypis vyplni otvoru 6xA4.pdf PDF 0,21 MB 29.06.2016  16:48 
37. PDF 0,10 MB 29.06.2016  16:48 
38. PDF 0,12 MB 29.06.2016  16:48 
39. 23. Schemata 8xA4.pdf PDF 1,02 MB 29.06.2016  16:48 
40. 24. Zpevnene plochy demolice 560x420.pdf PDF 6,71 MB 29.06.2016  16:48 
41. 25. Zpevnene plochy novy stav 590x420.pdf PDF 0,20 MB 29.06.2016  16:48 
42. 26. Zpevnene plochy rezy 630x297.pdf PDF 0,15 MB 29.06.2016  16:48 
43. zpevněné plochy PDF 0,10 MB 29.06.2016  16:48 
44. axonometrie vody PDF 0,10 MB 29.06.2016  16:48 
45. B. Souhrnna zprava ZS PDF 0,30 MB 29.06.2016  16:48 
46. lezata kanalizace PDF 0,09 MB 29.06.2016  16:48 
47. Napajeni rozvody 2NP 1 PDF 0,15 MB 29.06.2016  16:48 
48. PENB PDF 4,41 MB 29.06.2016  16:48 
49. podelne profil kanalizace _ 1 PDF 0,08 MB 29.06.2016  16:48 
50. Pozarne bezpecnostni reseni PDF 4,42 MB 29.06.2016  16:48 
51. Protokol o urceni vnejsich vlivu PDF 0,75 MB 29.06.2016  16:48 
52. pudorys 2.NP PDF 0,12 MB 29.06.2016  16:48 
53. pudorys 2_NP PDF 0,12 MB 29.06.2016  16:48 
54. Riziko blesk PDF 0,08 MB 29.06.2016  16:48 
55. sachta PDF 0,09 MB 29.06.2016  16:48 
56. schema kanalizace PDF 0,12 MB 29.06.2016  16:48 
57. SCHEMA TOPENI PDF 0,08 MB 29.06.2016  16:48 
58. Signalizacni zarizeni na WC pro postizene PDF 0,18 MB 29.06.2016  16:48 
59. Situace PDF 0,15 MB 29.06.2016  16:48 
60. SLP 04 schema - sytem sbernickovy plus koax s jednim vstupem PDF 0,59 MB 29.06.2016  16:48 
61. Technicka zprava vytapeni PDF 0,47 MB 29.06.2016  16:48 
62. Technicka zprava ZS PDF 4,05 MB 29.06.2016  16:48 
63. TZ elektro PDF 0,34 MB 29.06.2016  16:48 
64. TZ ZS Dolni Bojanovice byty DPS PDF 0,22 MB 29.06.2016  16:48 
65. Vypocet otepleni RH2 PDF 0,08 MB 29.06.2016  16:48 
66. VZT 01-A1 840x594 PDF 0,64 MB 29.06.2016  16:48 
67. VZT 02 1050x594 PDF 0,50 MB 29.06.2016  16:48 
68. VZT 03 A4. PDF 0,17 MB 29.06.2016  16:48 
69. VV_ZS Dolní Bojanovice - slepý PDF 1,82 MB 29.06.2016  16:48 
70. 382248502_0_Priloha c. 4 k ZD - Obchodni podminky PDF 0,55 MB 29.06.2016  16:48 
71. Příloha č. 3 k ZD - krycí list PDF 0,39 MB 29.06.2016  16:48 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. příloha dodatečných informací č. 1 PDF 0,35 MB 19.07.2016  09:17 
2. příloha 2 dodatečných informací č. 1 PDF 0,22 MB 19.07.2016  09:18 
3. dodatečné informace č. 1 PDF 2,04 MB 19.07.2016  09:19 
4. příloha 3 dodatečných informací č. 1 PDF 0,22 MB 19.07.2016  09:21 
5. příloha 4 dodatečných informací č. 1 PDF 0,55 MB 19.07.2016  09:21 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. odůvodnění VZ PDF 2,28 MB 29.06.2016  16:48 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zpráva zadavatele PDF 0,97 MB 04.08.2016  14:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. smlouva o dílo PDF 1,93 MB 04.08.2016  14:02 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.   46346171 CZ NE 6 899 497,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 6 889 487,00 CZK   7 934 421,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
29. 6. 2016 16:48:57 Zakázka zveřejněna  
4. 7. 2016 8:49:00 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "101522040.00" na "10152204.00" Ing. Ondřej Matěj
4. 7. 2016 8:49:00 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "637464" Ing. Ondřej Matěj
4. 7. 2016 8:49:00 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.06.2016 16:48:56" na "29.06.2016 16:48:57" Ing. Ondřej Matěj
19. 7. 2016 9:15:49 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "22.07.2016 12:00:00" na "27.07.2016 12:00:00" Ing. Ondřej Matěj
19. 7. 2016 9:17:45 Přidání dokumentu "příloha dodatečných informací č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
19. 7. 2016 9:18:21 Přidání dokumentu "příloha 2 dodatečných informací č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
19. 7. 2016 9:19:22 Přidání dokumentu "dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
19. 7. 2016 9:21:17 Přidání dokumentu "příloha 3 dodatečných informací č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
19. 7. 2016 9:21:57 Přidání dokumentu "příloha 4 dodatečných informací č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
4. 8. 2016 14:02:13 Přidání dokumentu "smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
4. 8. 2016 14:02:52 Přidání dokumentu "zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
4. 8. 2016 14:04:43 Přidán nový účastník "IČ="46346171 " Název:"STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Ondřej Matěj
4. 1. 2017 10:41:04 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6889487.00" Aleš Valina
4. 1. 2017 10:41:04 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7934421.00" Aleš Valina
13. 11. 2018 14:01:46 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "6889487.00" Aleš Valina
13. 11. 2018 14:01:46 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "7934421.00" Aleš Valina
13. 11. 2018 14:02:10 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Předmětem stavebních prací jsou stavební úpravy 2.NP stávajícího objektu zdravotního střediska. Budova bude po obvodu opatřena fasádním zateplovacím systémem a bude provedena nová střecha a lodžie. Kolem objektu budou dále provedeny nové zpevněné plochy. Ve 2.NP je navrženo 7 bytových jednotek – 4 byty pro 2 obyvatele, 3 byty pro 1 obyvatele. Jedná se o podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku jejich nepříznivé sociální situace. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technických podmínkách veřejné zakázky, které tvoří projektová dokumentace vyhotovená GEPROSTAV projekce, s.r.o. a dále ve veřejnoprávní smlouvě uzavřené s Městským úřadem Hodonín, obecný stavební úřad č.j. MUHOCJ 93953/2015.Hn.VPS.VPS ze dne 21. 12. 2015, která nabyla účinnosti dne 21. 12. 2015." na "Předmětem stavebních prací jsou stavební úpravy 2.NP stávajícího objektu zdravotního střediska. Budova bude po obvodu opatřena fasádním zateplovacím systémem a bude provedena nová střecha a lodžie. Kolem objektu budou dále provedeny nové zpevněné plochy. Ve 2.NP je navrženo 7 bytových jednotek – 4 byty pro 2 obyvatele, 3 byty pro 1 obyvatele. Jedná se o podporované byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku jejich nepříznivé sociální situace. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v technických podmínkách veřejné zakázky, které tvoří projektová dokumentace vyhotovená GEPROSTAV projekce, s.r.o. a dále ve veřejnoprávní smlouvě uzavřené s Městským úřadem Hodonín, obecný stavební úřad č.j. MUHOCJ 93953/2015.Hn.VPS.VPS ze dne 21. 12. 2015, která nabyla účinnosti dne 21. 12. 2015." Aleš Valina
13. 11. 2018 14:02:10 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Aleš Valina

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora