Obec Dolní Bojanovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Dolní Bojanovice

Hlavní 383, Dolní Bojanovice, 69617

IČO: 00284858

Telefon: 518 372 326

E-mail: obec@dolnibojanovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dolnibojanovice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, 60200

tel.:

e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Přírodní hřiště při MŠ Dolní Bojanovice
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 24.06.2014   13:07
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Přírodní hřiště při MŠ Dolní Bojanovice“. Jedná se o dodání herních prvků a poskytnutí s tím souvisejících služeb a stavebních prací spočívající v umístění a montáži a sadové úpravy, dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 2 205 111,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2014 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.09.2014
Datum ukončení plnění: 10.11.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 151 404,50 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 603 199,45 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,62 MB 24.06.2014  13:07 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,65 MB 24.06.2014  13:07 
2. Obchodní podmínky PDF 0,14 MB 24.06.2014  13:07 
3. Krycí list PDF 0,46 MB 24.06.2014  13:08 
4. Vzor čestného prohlášení PDF 0,50 MB 24.06.2014  13:08 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. slepý rozpočet XLSX 0,01 MB 24.06.2014  13:08 
2. Textová část projektové dokumentace PDF 2,91 MB 24.06.2014  13:09 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,06 MB 03.07.2014  16:35 
2. Dodatečná informace č. 1_upravený slepý rozpočet XLSX 0,01 MB 03.07.2014  16:36 
3. Dodatečná informace č. 2 PDF 0,06 MB 07.07.2014  15:04 
4. Dodatečná informace č. 2_foto1 PDF 2,55 MB 07.07.2014  15:04 
5. Dodatečná informace č. 2_foto2 PDF 2,54 MB 07.07.2014  15:05 
6. Dodatečná informace č. 2_foto3 PDF 2,17 MB 07.07.2014  15:05 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,30 MB 18.08.2014  16:49 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,33 MB 18.08.2014  16:50 
2. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_II. PDF 2,05 MB 25.08.2014  13:43 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. písemná zpráva zadavatele §85 ZVZ PDF 1,80 MB 10.09.2014  15:18 
2. písemná zpráva zadavatele §85 ZVZ OPRAVA PDF 0,51 MB 11.09.2014  09:07 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva uzavřená s vítězným uchazečem PDF 1,80 MB 10.09.2014  15:14 

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Skutečně uhrazená cena PDF 0,36 MB 12.12.2014  12:53 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 1,14 MB 12.12.2014  12:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   TR Antoš, s.r.o.   48152587 CZ NE 2 151 404,50 CZK 2 603 199,45 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 2 151 404,50 CZK   2 603 199,45 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
24. 6. 2014 13:07:00 Zakázka zveřejněna  
24. 6. 2014 13:07:21 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:07:34 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:07:52 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:08:02 Přidání dokumentu "Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:08:19 Přidání dokumentu "Vzor čestného prohlášení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:08:41 Přidání dokumentu "slepý rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:09:10 Přidání dokumentu "Textová část projektové dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:11:06 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:11:06 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000005" Mgr. Vlastimil Jansa
24. 6. 2014 13:11:06 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "24.06.2014" na "24.06.2014 13:11:05" Mgr. Vlastimil Jansa
3. 7. 2014 16:35:45 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
3. 7. 2014 16:36:07 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1_upravený slepý rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
3. 7. 2014 16:36:41 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "24.06.2014 13:11:05" na "24.06.2014" Mgr. Vlastimil Jansa
3. 7. 2014 16:36:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.07.2014 10:00:00" na "14.07.2014 10:00:00" Mgr. Vlastimil Jansa
7. 7. 2014 15:04:24 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
7. 7. 2014 15:04:51 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2_foto1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
7. 7. 2014 15:05:15 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2_foto2", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
7. 7. 2014 15:05:36 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2_foto3", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
7. 7. 2014 15:06:01 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.07.2014 10:00:00" na "16.07.2014 10:00:00" Mgr. Vlastimil Jansa
18. 8. 2014 16:49:09 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
18. 8. 2014 16:50:31 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
25. 8. 2014 13:43:33 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_II.", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
10. 9. 2014 15:14:37 Přidání dokumentu "Smlouva uzavřená s vítězným uchazečem", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
10. 9. 2014 15:14:40 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "24.06.2014" na "24.06.2014 13:07:00" Mgr. Vlastimil Jansa
10. 9. 2014 15:18:20 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele §85 ZVZ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
11. 9. 2014 9:07:56 Přidání dokumentu "písemná zpráva zadavatele §85 ZVZ OPRAVA", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Vlastimil Jansa
12. 12. 2014 12:53:29 Přidání dokumentu "Skutečně uhrazená cena", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
12. 12. 2014 12:58:44 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ondřej Matěj
15. 1. 2019 14:01:59 Přidán nový účastník "IČ="48152587 " Název:"TR Antoš, s.r.o." Vítěz="Ano"" Tomáš Makudera
15. 1. 2019 14:05:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Tomáš Makudera
15. 1. 2019 14:06:38 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2151404.50" Tomáš Makudera
15. 1. 2019 14:06:38 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2603199.45" Tomáš Makudera

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora