Obec Dolní Bojanovice

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Obec Dolní Bojanovice

Hlavní 383, Dolní Bojanovice, 69617

IČO: 00284858

Telefon: 518 372 326

E-mail: obec@dolnibojanovice.cz,  |   Internetová adresa: http://www.dolnibojanovice.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

NAVIGA 4, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8, 18600

Alena Petrusová

tel.:

e-mail: petrusova@naviga4.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Separace biologicky rozložitelného odpadu v obci Dolní Bojanovice
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000007 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
365951 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.06.2013   13:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem zakázky je dodávka zboží, a to konkrétně dodávka 480 ks kompostérů o objemu min. 900 litrů.
Předpokládaná hodnota: 1 040 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15. 7. 2013 14:45 hodin
Datum uzavření smlouvy: 27.08.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 030 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 246 300,00 CZK
Datum ukončení plnění: 01.04.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 030 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 246 300,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 0,10 MB 25.06.2013  13:02 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 6,36 MB 25.06.2013  13:02 
2. Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Krycí list DOC 0,62 MB 25.06.2013  13:03 
3. Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - Splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,59 MB 25.06.2013  13:04 
4. Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - Základní, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady DOC 0,60 MB 25.06.2013  13:05 
5. Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky DOC 0,73 MB 25.06.2013  13:06 
6. Příloha č. 5 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - § 68 odst. 3 Zákona DOC 0,60 MB 25.06.2013  13:06 
7. Příloha č. 6 zadávací dokumentace - Specifikace technických parametrů DOC 0,61 MB 25.06.2013  13:07 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení z výběrového řízení, Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Ondřej Štěpančík PDF 0,11 MB 26.07.2013  18:11 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,06 MB 26.07.2013  18:10 
2. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - MEVA-BRNO, s.r.o. PDF 0,10 MB 26.07.2013  18:12 
3. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - JRK BioWaste Management s.r.o. PDF 0,09 MB 26.07.2013  18:13 
4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - ELKOPLAST CZ s.r.o. PDF 0,10 MB 26.07.2013  18:13 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva PDF 1,10 MB 04.09.2013  11:44 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Podepsaná smlouva s vítězným uchazečem PDF 4,00 MB 04.09.2013  11:44 
2. dodatek ke smlouvě o dílo PDF 1,85 MB 07.03.2014  13:28 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Ondřej Štěpančík   76604756 CZ NE 1 060 800,00 CZK  
2.   MEVA-BRNO, s.r.o.   63471892 CZ NE 1 109 200,00 CZK  
3.   ELKOPLAST CZ, s.r.o.   25347942 CZ NE 1 039 920,00 CZK  
4.   JRK BioWaste Management s.r.o.   24853640 CZ NE 1 030 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 1 030 000,00 CZK   1 246 300,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
25. 6. 2013 13:00:00 Zakázka zveřejněna  
25. 6. 2013 13:00:20 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:00:26 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:02:16 Přidání dokumentu "Zadávací dokumentace", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:02:32 Přidání dokumentu "Výzva k podání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:03:19 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:04:35 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - Splnění kvalifikačních předpokladů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:05:20 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - Základní, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:05:38 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - Základní, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:05:53 Přidání dokumentu "Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - Základní, ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:06:17 Přidání dokumentu "Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:06:58 Přidání dokumentu "Příloha č. 5 zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - § 68 odst. 3 Zákona", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:07:27 Přidání dokumentu "Příloha č. 6 zadávací dokumentace - Specifikace technických parametrů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:08:25 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:08:25 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P13V00000007" Ing. Eva Rajchmanová
25. 6. 2013 13:08:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "25.06.2013" na "25.06.2013 13:08:24" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:06:32 Přidán nový účastník "IČ="76604756 " Název:"Ondřej Štěpančík" Vítěz="Ne"" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:07:13 Přidán nový účastník "IČ="63471892 " Název:"MEVA-BRNO, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:07:38 Přidán nový účastník "IČ="25347942 " Název:"ELKOPLAST CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:08:06 Přidán nový účastník "IČ="24853640 " Název:"JRK BioWaste Management s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:10:29 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:11:58 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o vyloučení z výběrového řízení, Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Ondřej Štěpančík", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:12:37 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - MEVA-BRNO, s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:13:19 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - JRK BioWaste Management s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
26. 7. 2013 18:13:52 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - ELKOPLAST CZ s.r.o.", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
4. 9. 2013 11:44:17 Přidání dokumentu "Podepsaná smlouva s vítězným uchazečem", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
4. 9. 2013 11:44:58 Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
4. 9. 2013 11:50:02 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1030000.00" Ing. Eva Rajchmanová
4. 9. 2013 11:50:02 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1246300.00" Ing. Eva Rajchmanová
3. 10. 2013 14:39:02 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "365951" Mgr. Jiří Košulič
7. 3. 2014 13:28:25 Přidání dokumentu "dodatek ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Eva Rajchmanová
8. 4. 2014 13:14:16 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" ing. Marcela Rabušicová
8. 4. 2014 13:15:55 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1030000.00" ing. Marcela Rabušicová
8. 4. 2014 13:15:55 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1246300.00" ing. Marcela Rabušicová
8. 4. 2014 13:18:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1030000.00" na "2060000.00" ing. Marcela Rabušicová
8. 4. 2014 13:18:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1246300.00" na "2492600.00" ing. Marcela Rabušicová
8. 4. 2014 13:43:05 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2060000.00" na "1030000.00" Mgr. Jiří Košulič
8. 4. 2014 13:43:05 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2492600.00" na "1246300.00" Mgr. Jiří Košulič

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora