OBEC JANKOVICE

logo zadavatele

Informace o zadavateli

OBEC JANKOVICE

Jankovice 101, Jankovice, 76901

IČO: 00287288

Telefon: 573393041

E-mail: obec@jaknovice.net,  |   Internetová adresa: http://www.jankovice.net


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

DILUCIDUM s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2, 12000

Vojtěch Příhoda

tel.: 773284720

e-mail: prihoda@dilucidum.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nová místní komunikace včetně chodníku
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 10.05.2022   09:58
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování inženýrských sítí a nové příjezdové komunikace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů. Podrobný popis stavebních prací je uvedený v projektové dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 6 482 389,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.05.2022 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.08.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 333 117,70 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 7 663 072,42 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace PDF 0,31 MB 10.05.2022  09:58 
2. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace ZIP 18,69 MB 10.05.2022  09:58 
3. Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb XLSX 0,32 MB 10.05.2022  09:58 
4. Příloha č. 3 - Krycí list nabídky DOCX 0,07 MB 10.05.2022  09:58 
5. Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo_v2 DOCX 0,08 MB 10.05.2022  09:58 
6. Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů DOCX 0,06 MB 10.05.2022  09:58 
7. Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - kvalifikace DOCX 0,06 MB 10.05.2022  09:58 
8. Příloha č. 7 - Čestné prohlášení - sociální oblast DOC 0,03 MB 10.05.2022  09:58 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,25 MB 09.08.2022  14:34 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená Smlouva o dílo PDF 9,88 MB 09.08.2022  14:14 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě PDF 0,34 MB 14.12.2022  14:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PORR, a.s.   43005560 CZ NE 6 333 117,70 CZK   ANO
2.   TRE BAU s.r.o.   29390150 CZ NE 7 975 975,00 CZK    
3.   KÁMENBAU s.r.o.   28659261 CZ NE 7 717 933,39 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
10.05.2022 9:58:33 Zakázka zveřejněna  
09.08.2022 13:26:37 Přidání dokumentu "Uzavřená Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Miroslav Darebník
09.08.2022 13:30:47 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR, a.s." Vítěz="Ano"" Miroslav Darebník
09.08.2022 13:31:56 Přidán nový účastník "IČ="29390150 " Název:"TRE BAU s.r.o." Vítěz="Ne"" Miroslav Darebník
09.08.2022 13:33:21 Přidán nový účastník "IČ="28659261 " Název:"KÁMENBAU s.r.o." Vítěz="Ne"" Miroslav Darebník
09.08.2022 13:36:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6333117.70" Miroslav Darebník
09.08.2022 13:36:19 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "7663072.42" Miroslav Darebník
09.08.2022 14:13:37 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Uzavřená Smlouva o dílo" Miroslav Darebník
09.08.2022 14:14:26 Přidání dokumentu "Uzavřená Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Miroslav Darebník
09.08.2022 14:34:23 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Miroslav Darebník
14.12.2022 14:00:05 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 ke Smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Miroslav Darebník

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora