Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, 46001

Petra Šulcová

tel.: +420 776 866 656

e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů komunikací v roce 2018
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 07.03.2018   15:21
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikací u lokalit uvedených v zadávacích podmínkách v Novém Městě pod Smrkem včetně obnovy stávajícího vodovodu.
Předpokládaná hodnota: 10 230 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.03.2018 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PDF 2,36 MB 07.03.2018  15:21 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZIP 152,96 MB 07.03.2018  15:21 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD č. I ZIP 0,49 MB 20.03.2018  15:13 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE PDF 0,62 MB 16.04.2018  09:33 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PDF 1,07 MB 23.05.2018  09:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO včetně příloh PDF 2,81 MB 23.05.2018  09:01 
2. Dodatek č.1 PDF 1,03 MB 04.10.2018  10:31 
3. Dodatek č.2 PDF 0,64 MB 06.12.2018  14:47 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   SILKOM, spol. s r.o.   46713158 CZ NE 9 696 037,24 CZK 11 732 205,06 CZK ANO
2.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 9 988 000,00 CZK 12 085 480,00 CZK  
3.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 9 814 285,77 CZK 11 875 285,79 CZK  
4.   PORR a.s.   43005560 CZ NE 11 361 100,00 CZK 13 746 931,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
JOSTAV, spol. s r.o. 47785233    Česká republika
STRABAG, a.s. 60838744    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
07.03.2018 15:21:01 Zakázka zveřejněna  
20.03.2018 15:13:25 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. I", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
16.04.2018 9:33:59 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
23.05.2018 9:01:01 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
23.05.2018 9:01:21 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
23.05.2018 9:02:03 Přidán nový účastník "IČ="46713158 " Název:"SILKOM, spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Petra Šulcová
23.05.2018 9:02:41 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
23.05.2018 9:03:24 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
23.05.2018 9:04:08 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORR a.s." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
23.05.2018 9:05:08 Přidán nový účastník "IČ="47785233 " Název:"JOSTAV, spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
23.05.2018 9:05:28 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG, a.s." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
04.10.2018 10:31:53 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Alena Najvrtová
06.12.2018 14:47:04 Přidání dokumentu "Dodatek č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Alena Najvrtová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora