Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.

Zahradní 768, Frýdlant, 46401

IČO: 25496565

Telefon: 482 312 122

E-mail: fvs@fvs.cz,  |   Internetová adresa: http://www.fvs.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, 46001

Petra Šulcová

tel.: +420 776 866 656

e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: "Frýdlant, lokalita Hág - dokončení obnovy vodovodu"
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 12.02.2018   12:37
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího vodovodu v ulici Jizerská a Na Hágu ve Frýdlantu, tak aby bylo zajištěno bezproblémové zásobení místních obyvatel pitnou vodou.
V současné době je do části zájmové lokality rozveden vodovod, který ovšem nepokrývá celou plochu místní části Hág. Vzhledem k tomu, že se v oblasti nachází zástavby rodinných domů, ke které není přiveden veřejný vodovod a předpokládá se další výstavby nových rodinných domů, bude stávající vodovod prodloužen přes ulici Na Hágu do ulice K Zátiší, kde bude napojen na stávající vodovod. Dojde k výstavbě nového vodovodu v obou ulicích Na Hágu I-II, přepojení dvou stávajících vodovodů v ulicích Na Hágu III-IV.
Předpokládaná hodnota: 8 040 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.03.2018 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 649 962,74 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 626 454,92 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PDF 1,92 MB 12.02.2018  12:37 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZIP 30,95 MB 12.02.2018  12:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE PDF 0,43 MB 27.03.2018  08:35 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PDF 1,02 MB 19.04.2018  12:38 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SMLOUVA O DÍLO včetně příloh PDF 37,78 MB 19.04.2018  12:37 
2. Dodatek č.1 PDF 0,36 MB 04.10.2018  06:22 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KVIS Pardubice a.s.   46506934 CZ NE 7 017 507,00 CZK 8 491 183,00 CZK  
2.   Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným   40233308 CZ NE 6 949 752,83 CZK 8 409 200,92 CZK  
3.   JOSTAV spol. s r.o.   47785233 CZ NE 5 591 796,00 CZK 6 766 073,00 CZK  
4.   SIZ s.r.o.   27265480 CZ NE 4 649 962,74 CZK 5 626 454,92 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
12.02.2018 12:37:36 Zakázka zveřejněna  
27.03.2018 8:35:36 Přidání dokumentu "ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
19.04.2018 12:37:47 Přidání dokumentu "SMLOUVA O DÍLO včetně příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
19.04.2018 12:38:11 Přidání dokumentu "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Petra Šulcová
19.04.2018 12:39:42 Přidán nový účastník "IČ="46506934 " Název:"KVIS Pardubice a.s." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
19.04.2018 12:41:35 Přidán nový účastník "IČ="40233308 " Název:"Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným" Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
19.04.2018 12:42:24 Přidán nový účastník "IČ="47785233 " Název:"JOSTAV spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Petra Šulcová
19.04.2018 12:43:18 Přidán nový účastník "IČ="27265480 " Název:"SIZ s.r.o." Vítěz="Ano"" Petra Šulcová
19.04.2018 12:44:00 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4649962.74" Petra Šulcová
19.04.2018 12:44:00 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5626454.92" Petra Šulcová
04.10.2018 6:22:03 Přidání dokumentu "Dodatek č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Alena Najvrtová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora